Chính sách cấp phép Veeam bản quyền xác định các quy tắc và điều kiện cấp phép cụ thể cho các sản phẩm Veeam. Việc sử dụng Sản phẩm Veeam tuân theo sự đồng thuận của Người dùng cuối với Thỏa thuận End User License Agreement (“EULA”). Nền tảng Veeam giúp quản lý dữ liệu và sao [...]

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP MDAEMON TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM. MDaemon Technologies (tên cũ trước đây Alt-N Technologies) xây dựng và phát triển giải phát về email và bảo mật email uy tín trong hơn 20 năm qua. Sứ mệnh của MDaemon Technologies là hỗ trợ và tư vấn Doanh nghiệp ở nhiều […]