Để vận hành một trung tâm dữ liệu ảo hóa, ngoài nền tảng là các hypervisor ESXi với các tính năng theo chuẩn công nghiệp, ta cần một hệ thống quản lý và thực hiện các tác vụ, đó là Vmware vCenter Server – đóng vai trò trung tâm trong vSphere. 1. Tổng quan VMware […]

1. TỔNG QUAN Công nghệ ảo hóa của Vmware đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Với bộ sản phẩm VmWare vSphere, người sử dụng có thể yên tâm xây dựng một hệ thống ảo hóa như mong muốn. Tuy nhiên mỗi tổ chức có nhu cầu riêng, họ có thể lựa chọn các gói […]

Công nghệ ảo hóa là một công nghệ được ra đời nhằm khai thác triệt để khả năng làm việc của một máy chủ vật lý. Ảo hóa cho phép vận hành nhiều máy ảo trên cùng một máy chủ vật lý, dùng chung các tài nguyên của một máy chủ vật lý như CPU, [...]