Ngày 30/03 vừa qua, SOFT365 đã tổ chức thành công buổi hội thảo về bộ giải pháp dành cho khách hàng khối giáo dục với chuyên đề“ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC” [...]
Read more
Tiếp nội thành công của Workshop về bộ giải pháp bảo mật toàn diện Microsoft 365 Business Premium, được tổ chức ngày 28.02.2023 và 15.03.2023 vừa qua, SOFT365 tiếp tục hội thảo trực tuyến cũng [...]
Read more
Ngày 28/02 vừa qua, SOFT365 đã tổ chức thành công buổi hội thảo Microsoft 365 chuyên đề “BẢO MẬT DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN TRONG KỶ NGUYÊN 4.0 VỚI BỘ BỘ GIẢI PHÁP MICROSOFT 365” tại [...]
Read more
Để thích nghi với trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp đang dần chuyển dịch mô hình kinh doanh để tăng cường sức bền và tính linh hoạt. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm [...]
Read more
Hội thảo trực tuyến: "Tối ưu hiệu suất doanh nghiệp sau đại dịch với các giải pháp máy chủ Asus và Windows Server 2022" Để thích nghi với trạng thái ‘bình thường mới’, các doanh nghiệp đang dần [...]
Read more