Reporting - Phần mềm bản quyền SOFT365
 024 7305 0506   0936 362 158    info@tsg.net.vn   Support: 24/7

Reporting

Showing all 8 results

 • Sort by:

GRAPECITY ACTIVEREPORT STANDARD

Phiên bản nhẹ hơn của ActiveReports Professional không bao gồm ứng dụng thiết kế độc lập ActiveReports Professional với báo cáo đột xuất cho người dùng cuối.

Giải pháp báo cáo .NET nhanh, đầy đủ

Với báo cáo dựa trên mã, các nhà thiết kế dễ sử dụng và API linh hoạt, ActiveReports cung cấp trải nghiệm báo cáo yêu thích

 • Thiết kế, tùy chỉnh, xuất bản và xem báo cáo .NET
 • Tạo báo cáo không có mã với ứng dụng ProDesigner
 • Viết báo cáo tùy chỉnh hoàn toàn bằng mã
 • Tận dụng công cụ báo cáo mạnh mẽ, nhanh như chớp để phát triển các báo cáo phức tạp thuộc mọi loại
 • Xuất ra nhiều định dạng

Liên hệ

Thêm vào giỏ

GRAPECITY ACTIVEREPORT SERVER CORE

Máy chủ báo cáo linh hoạt, có thể mở rộng cho các nhóm doanh nghiệp

Thêm xuất bản một lần nhấp cho báo cáo doanh nghiệp được thiết kế trong ActiveReports

 • Cổng thông tin báo cáo HTML5 đáp ứng cho người dùng cuối
 • Bảng điều khiển quản trị dựa trên web để quản lý cài đặt máy chủ
 • Tiện ích thiết kế web cho các báo cáo đột xuất

Liên hệ

Thêm vào giỏ

GRAPECITY ACTIVEREPORT PROFESSIONAL

Giải pháp báo cáo .NET nhanh, đầy đủ

Với báo cáo dựa trên mã, các nhà thiết kế dễ sử dụng và API linh hoạt, ActiveReports cung cấp trải nghiệm báo cáo yêu thích

 • Thiết kế, tùy chỉnh, xuất bản và xem báo cáo .NET
 • Tạo báo cáo không có mã với ứng dụng ProDesigner
 • Viết báo cáo tùy chỉnh hoàn toàn bằng mã
 • Tận dụng công cụ báo cáo mạnh mẽ, nhanh như chớp để phát triển các báo cáo phức tạp thuộc mọi loại
 • Xuất ra nhiều định dạng

Liên hệ

Thêm vào giỏ

TELERIK REPORT SERVER

Telerik Report Server

The Ultimate Report Management Solution Powered by Telerik Reporting

Liên hệ

Thêm vào giỏ

TELERIK REPORTING

Telerik Reporting

Complete .NET Reporting Solution for Web, Mobile and Desktop Applications

Liên hệ

Thêm vào giỏ

DEVEXPRESS LOGIFY

logify

Monitor Analyze Improve

Real-Time application monitoring so you can analyze and improve your apps and deliver rock-solid solutions that behave as expected across all usage scenarios.

Liên hệ

Thêm vào giỏ

DEVEXPRESS WEB REPORT

Reporting for WinForms, WPF, ASP.NET, MVC and ASP.NET Core

DevExpress Reports is a feature-complete reporting platform for the .NET Framework. Its ships with an easy-to-use Visual Studio report designer and a rich set of report controls, including pivot tables and charts so you can construct reports of unmatched elegance and informational clarity.

Liên hệ

Thêm vào giỏ

DEVEXPRESS DESKTOP REPORTING

Reporting for WinForms, WPF, ASP.NET, MVC and ASP.NET Core

DevExpress Reports is a feature-complete reporting platform for the .NET Framework. Its ships with an easy-to-use Visual Studio report designer and a rich set of report controls, including pivot tables and charts so you can construct reports of unmatched elegance and informational clarity.

Liên hệ

Thêm vào giỏ
Navigation

CART

Close