Ứng dụng Văn phòng - Phần mềm bản quyền SOFT365
 024 7305 0506   0936 362 158    info@tsg.net.vn   Support: 24/7

Ứng dụng Văn phòng

Showing 1–20 of 326 results

  • Sort by:

OFFICE HOME & BUSINESS 2021 (mã T5D-03483)

Thời hạn: Vĩnh viễn
Hình thức bản quyền: Vĩnh viễn
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

OFFICE PROFESSIONAL 2021

Thời hạn: Vĩnh viễn
Hình thức bản quyền: Vĩnh viễn
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

OFFICE HOME & BUSINESS 2021 (mã T5D-03510)

Thời hạn: Vĩnh viễn
Hình thức bản quyền: Vĩnh viễn
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS

Thời hạn: Vĩnh viễn
Hình thức bản quyền: Vĩnh viễn
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

OFFICE 2019 STANDARD

Thời hạn: Vĩnh viễn
Hình thức bản quyền: Vĩnh viễn
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

OFFICE 2019 HOME & STUDENT

Thời hạn: Vĩnh viễn
Hình thức bản quyền: Vĩnh viễn
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng cá nhân

Liên hệ

Thêm vào giỏ

XLPD BẢN QUYỀN

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: 1 năm
Hãng: NETSARANG
Đối tượng: Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

XFTP BẢN QUYỀN

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: 1 năm
Hãng: NETSARANG
Đối tượng: Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

XSHELL BẢN QUYỀN

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: 1 năm
Hãng: NETSARANG
Đối tượng: Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2019

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo năm
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

MICROSOFT PROJECT STANDARD 2019

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo năm
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

PYSYST

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo năm
Hãng: PvSyst
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

BABYLON

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo năm
Hãng: Elexera
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

GOOGLE WORKSPACE ESSENTIALS

Thời hạn: 1 tháng
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo tháng
Hãng: Google
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

GOOGLE WORKSPACE

Thời hạn: 1 tháng
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo tháng
Hãng: Google
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM

Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo năm
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

MAXQDA Standard bản quyền

Thời hạn: 1 tháng
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo tháng
Hãng: MAXQDA
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

MAXQDA Analytics Pro

Thời hạn: Theo tháng
Hình thức bản quyền: Theo tháng
Hãng: MAXQDA
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ

MAXQDA Plus

Thời hạn: Vĩnh viễn hoặc theo năm
Hình thức bản quyền: Vĩnh viễn hoặc thuê bao theo năm
Hãng: MAXQDA
Đối tượng: Khách hàng doanh nghiệp

Liên hệ

Thêm vào giỏ
Navigation

CART

Close