Tiếp nội thành công của Workshop về bộ giải pháp bảo mật toàn diện Microsoft 365 Business Premium, được tổ chức ngày 28.02.2023 và 15.03.2023 vừa qua, SOFT365 tiếp tục hội thảo trực tuyến cũng [...]
Read more
Ngày 28/02 vừa qua, SOFT365 đã tổ chức thành công buổi hội thảo Microsoft 365 chuyên đề “BẢO MẬT DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN TRONG KỶ NGUYÊN 4.0 VỚI BỘ BỘ GIẢI PHÁP MICROSOFT 365” tại [...]
Read more