CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP VMWARE

CẤP PHÉP VMWARE TẠI SOFT365.

VMWare là một trong những nhà cung cấp giải pháp ảo hóa và điện toán đám mây lớn nhất trong thị trường phần mềm. VMWare có thể chạy trên một số nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, Linux và Mac OS, và các lớp ảo hóa (Hypervisor) của VMWare vận hành cho các máy chủ hoạt động mà không có cần bất kỳ hệ điều hành hoặc phần mềm bổ sung.

Danh mục các sản phẩm và giải pháp ảo hóa cung cấp cho Doanh nghiệp là rất đa dạng và mở rộng theo từng nhu cầu sử dụng và quy mô đầu tư. Với từng sản phẩm, VMWare xây dựng các chính sách cấp phép cụ thể.

DANH MỤC GIẢI PHÁP ẢO HÓA VMWARE

Áo hóa VMWare được phân chia cụ thể với 6 hạng mục chính

Giải phápGiấy phép/ License
vCloud SuiteTính theo CPU
vSphereTính theo CPU
vSphere with Operations ManagementTính theo CPU
NSXTính theo CPU
Virtual SANTính theo CPU
vCentre Site Recovery ManagerTính theo Số máy ảo
EVO:RAILTính theo CPU hoặc thông qua license vSphere có sẵn
vCentre ServerMua theo yêu cầu
Integrated OpenStackMIỄN PHÍ cho vSphere Enterprise và Enterprise Plus
Giải phápGiấy phép/ License
vRealize SuiteTính theo Hệ thống mở
vRealize Operations InsightTính theo CPU
vRealize OperationsTính theo CPU
vRealize AutomationTính theo số lượng máy ảo hoặc destop
vRealize Log InsightTính theo Hệ thống mở hoặc CPU
vRealize Code StreamTính theo Hệ thống mở hoặc CPU
vRealize OrchestratorTính theo Hệ thống mở hoặc CPU
vRealize HypericTính theo Hệ thống mở hoặc CPU
Giải phápGiấy phép/ License
Workspace SuiteTính theo Người dùng
Horizon 6Tính theo người dùng hoặc người dùng nổi
Horizon FLEXTính theo thiết bị
App VolumesTính theo người dùng nổi
User Environment ManagementTính theo người dùng hoặc người dùng nổi
Horizon Application Management BundleTính theo CPU
Content Collaboration BundleTính theo người dùng (Vĩnh viễn hoặc Gia hạn)
MirageTính theo người dùng
ThinAppTính theo người dùng hoặc thiết bị
vRealize Operations for HorizonTính theo người dùng hoặc người dùng nổi
Giải phápGiấy phép/ License
FusionTính theo Thiết bị
Fusion ProTính theo Thiết bị
WorkstationTính theo Thiết bị
Player ProTính theo Thiết bị
Giải phápGiấy phép/ License
Pivotal App SuiteTính theo lõi Vật lý hoặc Ảo hóa
Pivotal GemFireTính theo lõi Vật lý hoặc Ảo hóa
Pivotal RabbitMQTính theo lõi Vật lý hoặc Ảo hóa
Pivotal tc ServerTính theo lõi Vật lý hoặc Ảo hóa
Giải phápGiấy phép/ License
vSphere HypervisorMiễn phí
vCentre ConverterMiễn phí
Compliance Checker for PCIMiễn phí
Compliance Checker for vSphereMiễn phí

CỤ THỂ VỀ CÁCH TÍNH LICENSE CỦA VMWARE

 TÍNH THEO CPU – một chip vật lý duy nhất chứa một bộ xử lý trung tâm có thể thực thi các chương trình máy tính.

 TÍNH THEO MÁY CHỦ ẢO (VM) – các container (cục chứa ứng dụng và các thành phần ứng dụng cần thiết để chạy ứng dụng đó trong một hệ điều hành cụ thể) có thể chạy hệ điều hành riêng và thực hiện các ứng dụng như một máy vật lý. Cụ thể khi mua giấy phép VMware vSphere (thuộc VMware View Enterprise), VMware Horizon View Standard, VMware Horizon Advanced, VMware Horizon Enterprise, VMware Horizon Suite hoặc VMware Horizon for Linux, như sau:

Cấp phép sử dụng VMware vSphere Desktop cho tối đa người dùng cùng một thời điểm bằng số giấy phép đã mua.

VMware vSphere Desktop giới hạn số lượng người dùng trong việc lưu trữ các máy ảo trên máy tính để bàn, các phiên dịch vụ đầu cuối, các yêu cầu điều khiển máy chủ từ xa và chạy các ứng dụng VMWare trong VMware View Enterprise, VMware Horizon Suite, VMware Horizon Editions, VMware Horizon for Linux hoặc các kết nối từ brokers bên thứ Ba.

 OSI (Operating System Instance – Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở) – Trình cài đặt đơn cho một hệ điều hành trên một máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo.

 TÍNH THEO YÊU CẦU SỬ DỤNG – liên quan đến số lượng phần mềm được cài đặt trên một máy chủ vật lý đơn hoặc máy ảo hoặc trên một nhóm nhiều máy chủ vật lý hoặc các máy ảo làm việc cùng nhau và có thể truy cập được bởi một địa chỉ mạng duy nhất và có dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu.

 TÍNH THEO NGƯỜI DÙNGGiấy phép được cấp cho một người dùng cụ thể. Người dùng có thể sử dụng VMWare trên bất kỳ máy nào, miễn là truy cập thông qua tài khoản người dùng đã được cấp.

 TÍNH THEO NGƯỜI DÙNG NỔI – liên quan đến tổng số người dùng truy cập hoặc sử dụng giấy phép vào bất kỳ thời điểm nào nhằm duy trì Kết nối Hoạt động thông qua một thiết bị đầu cuối. Số lượng người dùng truy cập cùng lúc tối đa bằng số lượng license đã mua.

 TÍNH THEO THIẾT BỊGiấy phép được cấp cho một thiết bị cụ thể. Giấy phép chỉ có thể được sử dụng lại nếu nó đã được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi thiết bị nói trên. Số lượng dùng sử dụng không quan trọng, miễn là họ sử dụng phần mềm trên thiết bị được cấp phép.

 GIẤY PHÉP VĨNH VIỄNNgười sử dụng sở hữu giấy phép trọn đời. Không cần gia hạn nhưng người dùng sẽ không được nâng cấp miễn phí hoặc nhận bất kì sự hỗ trợ nào.

 GIẤY PHÉP THUÊ BAOGiấy phép được trên cơ sở người dùng yêu cầu. Người sử dụng không sở hữu vĩnh viễn giấy phép; mà chỉ đơn giản là ‘thuê’ thời gian sử dụng phần mềm trong một khoảng thời gian thỏa thuận (thường là 3 năm). Với dạng giấy phép này, người dùng được hưởng đầy đủ quyền lợi về cập nhật phiên bản, chính sách và bảo mật thông tin từ hãng.

VMWare xây dựng Chương trình cấp phép cho người sử dụng, được gọi là Volume Purchasing Program (VPP) . VPP là thỏa thuận, tạo điều kiện cho người dùng mua giấy phép với số lượng tối đa cùng chi phí tối ưu nhất. Đây là thỏa thuận hai năm cho phép khách hàng sử dụng một số tính năng đặc biệt từ VMWare, bao gồm website trực tuyến nhằm quản lý giấy phép và số lượng user.

Người dùng có thể quản lý giấy phép VMWare thông qua cổng thông tin trực tuyến với công nghệ bảo mật thông tin tiên tiến. Với công nghệ của SAM Tools, người dùng có thể quản lý license và cài đặt VMWare thông qua SAM Tool, qua đó cung cấp nhiều dữ liệu  và thông tin hơn, cho phép người dùng kiểm soát và quản lý VMWare hiệu quả.