CHÍNH SÁCH CẤP PHÉP VEEAM BẢN QUYỀN

Chính sách cấp phép Veeam bản quyền xác định các quy tắc và điều kiện cấp phép cụ thể cho các sản phẩm Veeam. Việc sử dụng Sản phẩm Veeam tuân theo sự đồng thuận của Người dùng cuối với Thỏa thuận End User License Agreement (“EULA”).

Nền tảng Veeam giúp quản lý dữ liệu và sao lưu cho đám mây ảo và vật lý, giúp giảm chi phí và đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu. Đơn giản hóa việc triển khai đám mây của bạn với quản lý dữ liệu liền mạch và tính di động trên các đám mây công cộng và riêng tư. Bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng như Ransomware và quản lý các nhu cầu tuân thủ phức tạp với nền tảng quản lý dữ liệu mạnh mẽ

Một số định nghĩa trong cấp phép Veeam bản quyền

 1. Khách hàng người dùng cuối

Một khách hàng trực tiếp được định nghĩa là người dùng cuối của phần mềm. Quản trị viên giấy phép “License Administrator” là người được liên kết và quản lý trong Veeam License Key đại diện cho Người dùng cuối (theo EULA) có thẩm quyền yêu cầu thay đổi Giấy phép sản phẩm Veeam. Người dùng cuối có trách nhiệm cung cấp thông tin liên hệ chính xác về Quản trị viên giấy phép và luôn cập nhật. Người dùng cuối được yêu cầu gửi bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu Quản trị viên giấy phép đến dịch vụ Hỗ trợ khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng đã cung cấp.

2. Veeam License Key

“Veeam Product License” or “Veeam License Key” or “License Key” là một thỏa thuận giao dịch quy định phạm vi của giấy phép, đơn vị được cấp phép và các điều khoản giấy phép, như ID Licsence và ID Support. Giấy phép Veeam sẽ bao gồm key để active bản quyền phần mềm, số lượng thiết bị tối đa được cài đặt. Khách hàng cài đặt phần mềm trên nhiều thiết bị và dùng tài khoản Key Licsence để quản lý. Người dùng cuối được phép sử dụng mỗi Licsence Key để kích hoạt và sử dụng phần mềm theo Chính sách cấp phép này. Khi đó, khách hàng được yêu cầu thực hiện quản lý giấy phép tập trung (ví dụ: Trình quản lý doanh nghiệp Veeam) để kiểm soát tổng mức tiêu thụ giấy phép và tuân thủ các điều khoản cấp phép. Với một số điều kiện nhất định, Khách hàng có thể kết hợp Key Licsence với các điều khoản cấp phép khác nhau để quản lý nhiều Cơ sở hạ tầng nguồn với cùng một cơ sở hạ tầng dự phòng. Khách hàng nên thực hiện quản lý giấy phép tập trung (Veeam Enterprise Manager) để kiểm soát tổng mức tiêu thụ giấy phép và tuân thủ các điều khoản cấp phép.

Veeam License Key chứa các điều khoản cấp phép cụ thể và hồ sơ thông tin chứng minh tính toàn vẹn của giấy phép bản quyền cho sản phẩm. Chỉ những giấy phép được đánh dấu là Active Key trong hồ sơ của Veeam mới được coi là giấy phép hợp lệ. Giấy phép hoạt động của khách hàng luôn hiển thị trên Cổng thông tin khách hàng.

3. Loại giấy phép Software License Type

Các loại loại giấy phép của Veeam hiện nay bao gồm: Perpetual, Subscription, Rental, Evaluation, NFR, Free.

 • Perpetual: Giấy phép vĩnh viễn có quyền sử dụng vĩnh viễn gói phần mềm đã mua. Thời gian hỗ trợ được ghi rõ trong giấy phép, thông thường là một năm hỗ trợ và bảo trì. Với nhu cầu cập nhật và hỗ trợ sản phẩm sau này, Khách hàng phải mua gói gia hạn bảo trì hàng năm.
 • Subscription: Giấy phép thuê bao có quyền sử dụng gói phần mềm với thời hạn được chỉ định tùy thuộc vào SKU được mua. Hỗ trợ và bảo trì cơ bản được bao gồm trong toàn bộ thời hạn của Giấy phép đăng ký, miễn là người dùng cuối tuân thủ Chính sách cấp phép này và EULA.
 • Rental License: Giấy phép cho thuê chỉ có sẵn cho Veeam Cloud & Service Providers (VCSP) để thực hiện các dịch vụ quản lý hệ thống cho khách hàng của VCSP. Các bản sao Giấy phép cho thuê có thể được thiết lập bởi các VCSP sử dụng chức năng tự phục vụ của Veeam ProPartner Portal để tạo giấy phép riêng cho môi trường máy khách.
 • Evaluation and NFR licenses: Giấy phép được chỉ định là giấy phép Đánh giá trực tuyến hoặc giấy phép NFR, ủy quyền cho Đối tác và Người dùng cuối sử dụng Phần mềm trong một khoảng thời gian giới hạn được ghi trong Licsence chỉ nhằm mục đích đánh giá hoặc trình diễn trong môi trường phi sản xuất.
 • Community Edition and Free license: Ngoài các bản trả phí, Veeam cung cấp một số sản phẩm miễn phí với chức năng đầy đủ hoặc giới hạn.  Một số phiên bản của các sản phẩm miễn phí có thể yêu cầu giấy phép miễn phí hợp lệ có sẵn cho mọi người khi đăng ký. Veeam có quyền quản lý và hủy đăng ký nếu thông tin cung cấp không hợp lệ.

Điều khoản cấp phép Veeam bản quyền

Veeam Subscription Licensing

Veeam cung cấp giấy phép Subcription dựa trên các điều khoản được chỉ định như sau:

SẢN PHẨMĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP
Veeam Availability SuiteThis product is licensed by Instance. Sold by bundles of 10 Instances.Sản phẩm bao gồm:

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup & Replication Nutanix AHV
Veeam Agent for Windows
Veeam Agent for Linux
Veeam ONE
Veeam Cloud Connect for the Enterprise
Veeam Backup for AWS

Veeam Backup & ReplicationThis product is licensed by Instance. Sold by bundles of 10 Instances.Sản phẩm bao gồm:

Veeam Backup & Replication Nutanix AHV
Veeam Agent for Windows
Veeam Agent for Linux
Veeam Cloud Connect for the Enterprise
Veeam Backup for AWS

Veeam ONESản phẩm này chỉ có sẵn như là một phần của đăng ký Veeam Av Available Suite v10 hoặc Veeam Backup Essentials v10.
Veeam Backup EssentialsSản phẩm này được cấp phép bởi Instance, cung cấp theo gói 5 Phiên bản, với số lượng tối thiểu 10 Trường hợp (2 gói) và tối đa 50 Trường hợp (10 gói) tối đa cho mỗi Licsence.

Gói này được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ. Giấy phép sản phẩm không được hợp nhất với giấy phép sản phẩm khác và được chia tỷ lệ trên mức tối đa của Đơn vị được cấp phép. Khi DN phát triển vượt quá giới hạn tối đa sẽ phải mua SKU nâng cấp theo yêu cầu.

Sản phẩm bao gồm:

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup & Replication Nutanix AHV
Veeam Agent for Windows
Veeam Agent for Linux
Veeam ONE
Veeam Backup for AWS

Veeam Backup StarterĐược bán theo gói 5 Phiên bản, với số lượng tối thiểu 10 Trường hợp (2 gói) và tối đa 20 Trường hợp (4 gói) tối đa cho mỗi Licsence.

Gói này được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ. Giấy phép sản phẩm không được hợp nhất với giấy phép sản phẩm khác và được chia tỷ lệ trên mức tối đa của Đơn vị được cấp phép. Gói này cũng được giới hạn ở chức năng Phiên bản Chuẩn và không thể được quản lý bởi Veeam Backup Enterprise Manager. Khi DN phát triển vượt quá giới hạn tối đa sẽ phải mua SKU nâng cấp theo yêu cầu.

Sản phẩm bao gồm:

Veeam Backup & Replication
Veeam Backup & Replication Nutanix AHV
Veeam Agent for Windows
Veeam Agent for Linux
Veeam Backup for AWS

Veeam Agent for IBM AIX Subscription
Veeam Agent for Oracle Solaris Subscription
Những sản phẩm này được cấp phép cho mỗi Máy chủ.
Veeam Backup for AWSPhiên bản BYOL của sản phẩm được cấp phép bởi Instance.
Veeam Availability OrchestratorSản phẩm này được cấp phép bởi Instance phối hợp. Được bán trên 10 sản phẩm.
Veeam Backup for Microsoft Office 365Sản phẩm này được cấp phép bởi người dùng cuối. Mua tối thiểu 10 giấy phép cho mỗi đơn hàng.
Veeam Backup cho Microsoft Office 365 bản quyền được cấp phép cho mỗi tài khoản người dùng trong tất cả các tổ chức.Không cần giấy phép cho:

 • Shared, resource and group mailboxes.
 • Group SharePoint sites.
 • External SharePoint users.
Veeam Management Pack for System CenterThis product is licensed per Socket. Minimum purchase of 10 Sockets

Veeam Perpetual Licensing

Veeam cung cấp Giấy phép vĩnh viễn dựa trên các điều khoản được chỉ định như sau:

SẢN PHẨMĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP
Veeam Backup & ReplicationSản phẩm này  được cấp phép vĩnh viễn bởi Socket hoặc Instance. Khi được cấp phép bởi Socket, giấy phép chỉ bao gồm hoạt động trên VMware và Hyper-V VM. Còn khi được cấp phép bởi Instance, giấy phép bao gồm tất cả các khối lượng công việc.
Veeam Availability Suite 

Sản phẩm này có thể được cấp phép vĩnh viễn bởi Socket hoặc bởi Instance. Khi được cấp phép bởi Socket, giấy phép chỉ bao gồm hoạt động VMware và Hyper-V VM. Khi được cấp phép bởi Instance, giấy phép bao gồm tất cả các khối lượng công việc.

Tất cả các phiên bản sản phẩm bao gồm:

Veeam Backup & Replication
Veeam ONE

Veeam ONESản phẩm này chỉ có thể được cấp phép bởi Socket
Veeam Backup Essentials

Sản phẩm này chỉ có thể được cấp phép bởi Socket  Được bán bởi các gói gồm 2 Socket  và tối đa 6 Socket  (3 gói) cho mỗi Licsence. Giấy phép vĩnh viễn chỉ bao gồm khối lượng công việc của VMware và Hyper-V VM. Cung cấp này được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ. Khi DN phát triển vượt quá giới hạn tối đa của giấy phép sẽ phải mua SKU nâng cấp theo yêu cầu của hãng.

Veeam Backup & Replication
Veeam ONE

Veeam Management Pack for System CenterSản phẩm này được cấp phép cho mỗi Socket.. Mua tối thiểu 10 Socket.

Phiên bản phần mềm trên giấy phép sẽ quy định bản cập nhật của Veeam với các cấp độ khả năng khác nhau. Trong trường hợp cả giấy phép vĩnh viễn và giấy phép thuê bao được cài đặt, Veeam sẽ tuân theo phiên bản giấy phép vĩnh viễn để bật hoặc tắt quyền truy cập vào một số tính năng và chức năng nhất định.

Chính sách Maintenance Renewals

 • Giấy phép vĩnh viễn có sẵn trong Production or Basic support và một năm bảo trì đi kèm với bất kỳ Giấy phép vĩnh viễn nào được mua. Với giấy phép thuê bao, ngoại trừ Veeam Backup Starter, bảo trì sẽ trong toàn bộ thời hạn của giấy phép.
 • Chi phí gia hạn bảo trì hàng năm Basic Veeam bằng khoảng 22% giá MSRP khu vực trên các giấy phép mới tại thời điểm gia hạn cho mỗi sản phẩm mua theo giấy phép vĩnh viễn.
 • Chi phí gia hạn bảo trì Production Support bằng 27% so với giá MSRP khu vực đối với giấy phép mới tại thời điểm gia hạn cho mỗi sản phẩm mua theo giấy phép vĩnh viễn.
 • Veeam không cung cấp giảm giá cho khu vực công, giáo dục hoặc sử dụng nội bộ đối với gia hạn hỗ trợ (những giảm giá đó chỉ áp dụng cho việc mua giấy phép mới).
 • Bất kỳ khách hàng nào không hỗ trợ sẽ không được cấp Key Licsence mới cho đến khi bảo trì được gia hạn, bao gồm hợp nhất giấy phép, nâng cấp phiên bản và hạ cấp phiên bản.
 • Hợp đồng bảo trì được giới hạn tối đa năm cho tất cả các đơn đặt hàng (đơn đặt hàng giấy phép mới hoặc gia hạn hàng năm).
 • Khách hàng nâng cấp phiên bản sản phẩm có các năm hỗ trợ còn lại trong hợp đồng sản phẩm cũng phải mua SKU nâng cấp bảo trì phiên bản hàng năm và hàng tháng để bù chênh lệch giá giữa sản phẩm mới
 • Hỗ trợ gia hạn hơn 1 tháng quá hạn sẽ được đánh giá 25% phí phục hồi so với gia hạn hàng năm. Phí được bao gồm trong SKU gia hạn đã hết hạn, được yêu cầu gia hạn hợp đồng đã hết hạn hơn 1 tháng tại thời điểm mua. SKU miễn phí đã hết hạn chỉ có thể được sử dụng với sự chấp thuận của Veeam.
 • Khách hàng có hỗ trợ mất hiệu lực phải gia hạn giấy phép với SKU cấp phép và gia hạn hàng năm thích hợp.
 • Veeam cố gắng cung cấp cho khách hàng của mình sự hỗ trợ công nghệ tốt nhất, một cách linh hoạt, tiết kiệm chi phí. Chúng tôi có quyền đánh giá các dịch vụ và giá cả sản phẩm của chúng tôi và điều chỉnh giá cho đăng ký, gia hạn đăng ký và gia hạn bảo trì của bất kỳ sản phẩm nào, với thông báo 30 ngày.
 • Khi một sản phẩm hết giai đoạn hỗ trợ, các phiên bản của nó sẽ không còn được cấp phép Veeam bản quyền hỗ trợ.

Chính sách Product Migrations của Veeam

Di chuyển Migrate sản phẩm hay là thay đổi điều khoản cấp phép cho khách hàng từ Licsence Veeam vĩnh viễn sang Licsence subcription. Khách hàng có thể di chuyển giấy phép vĩnh viễn hiện tại sang giấy phép thuê bao với chi phí gia hạn bảo trì với các điều khoản sau:

 • Chỉ những sản phẩm được chọn mới đủ điều kiện: Veeam Backup Essentials, Veeam Av Available Suite, Veeam Backup & Replication và Veeam ONE.
 • Khách hàng phải có mặt trong bảo trì để đủ điều kiện di chuyển sản phẩm.
 • Khách hàng có thể di chuyển trong thời hạn một hoặc hai năm. Nếu một khách hàng muốn di chuyển trong ba năm trở lên, việc di chuyển hai năm phải được sử dụng trước khi các điều khoản đăng ký bổ sung có thể được thêm vào. Phần còn lại của thời hạn bảo trì hiện tại của khách hàng cũng sẽ chuyển đổi sang đăng ký thuê bao.
 • Theo mặc định, khách hàng được cung cấp tỷ lệ cố định 7 Instances per 1 Socket được cấp phép bất kể mật độ VM thực tế của họ. Nếu một khách hàng có mật độ VM cao hơn hoặc thấp hơn 7: 1, họ có thể yêu cầu nhiều Instance bằng tổng số VM họ có. Trong trường hợp này, khách hàng phải cung cấp thông tin  Veeam Backup & Replication được yêu cầu để xác minh tổng số lượng VM và sockets trong cơ sở hạ tầng.
 • Di chuyển một phần không được phép mà khách hàng phải di chuyển tất cả các giấy phép theo một hợp đồng thỏa thuận nhất định. Khách hàng không bắt buộc phải di chuyển tất cả các hợp đồng thuộc sở hữu, tuy nhiên không thể mua thêm các trường hợp mới cho Cơ sở hạ tầng đó cho đến khi tất cả các hợp đồng đủ điều kiện đã được di chuyển.
 • Tất cả các lần di chuyển được ghi lại dưới dạng SKU: one for the Socket maintenance renewal and one for the Instance conversion.
CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM VEEAM BẢN QUYỀN TẠI SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà số 89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: [email protected]
Điện thoại: 024 7305 0506 | 028 7308 0508
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | [email protected]

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI