TSG tư vấn và triển khai các dịch vụ, giải pháp DevOps dựa trên nền tảng đám mây Azure của Microsoft. Bao gồm: Tự động hóa vòng đời phát triển ứng dụng. Tự động hóa phát hành ứng dụng. Cấu hình cảnh báo tự động và quản lý log. Thiết lập môi trường và quản [...]
Lợi ích của trực quan hóa dữ liệu Ẩn trong dữ liệu người dùng là những hiểu biết quan trọng có thể giúp thúc đẩy kinh doanh về phía trước. Nhưng thách thức đặt ra là làm thể nào để người dùng có thể luôn luôn kết nối các dấu chấm bằng cách chỉ nhìn [...]
Trao quyền cho sự phát triển của bạn. Xây dựng các ứng dụng tốt hơn bây giờ. Nhà cung cấp công cụ phát triển phần mềm doanh nghiệp GrapeCity cung cấp tất cả các sản phẩm và dịch vụ phần mềm với trọng tâm giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. GrapeCity hiểu [...]