CẬP NHẬT THÊM 16 ROLE MỚI TÍCH HỢP SẴN TRONG AZURE ACTIVE DIRECTORY

Ra mắt vai trò Global Reader

Ngày 10/10 vừa qua, Microsoft đã thông báo về 16 vai trò mới cho Azure AD, bao gồm cả trình đọc toàn cầu. Microsoft nhận thấy rằng các nhiệm vụ quản trị hàng ngày không yêu cầu cần đến quyền Global Administrator. Do đó, các vai trò mới sẽ cho phép bạn ủy thác các nhiệm vụ quản trị và giảm số lượng quản trị toàn cầu trong Azure. Những role này hiện đã có sẵn trên toàn cầu cho mọi thuê bao Azure.

Quyền Global Reader là gì?

Global Reader là phiên bản chỉ đọc của vai trò Global Administrator. Vai trò này cho phép bạn có thể xem tất cả các cài đặt và thông tin quản trị thông qua Microsoft 365. Bạn có thể sử dụng quyền Global reader để lập kế hoạch, kiểm tra và nghiên cứu. Global Reader cũng có thể được sử dụng cho các quyền admin hạn chế khác. Ví dụ như quản trị Exchange, giúp bạn làm việc thuận tiện hơn mà không cần quyền Global Admin.
Global Reader hiện đã có sẵn và được hỗ trợ trên hầu hết tất cả các dịch vụ Microsoft 365. Hỗ trợ để xem các cài đặt SharePoint Online và thông tin quản trị đang được triển khai.

Các vai trò mới trong Azure AD

Các vai trò tích hợp khác bao gồm quản trị viên xác thực và vai trò quản trị viên xác thực đặc quyền để cấp quyền cho quản lý thông tin xác thực. Cũng như một vai trò để quản lý Azure AD B2C.
Theo thực tế, chúng ta thường nên có không quá năm Global Admin. Để hỗ trợ điều này, Microsoft đã cung cấp thên các vai trò tích hợp để phù hợp cho 90% yêu cầu của các doanh nghiệp. Đồng thời cung cấp khả năng cho bạn xây dựng các vai trò tùy chỉnh cho các yêu cầu dành riêng cho tổ chức của bạn
Vai trò tùy chỉnh cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chi tiết về những gì quản trị viên có thể làm. Microsoft gần đây đã giới thiệu quyền tùy chỉnh cho đăng ký ứng dụng. Họ cũng đang mở rộng tính năng này để bạn có thể tạo các vai trò tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể hơn.

Mô tả sơ lược về các vai trò mới trong Azure AD

Trong Azure portal, trong mục Roles and administrator, các vai trò mới được thêm vào sẽ được gắn thêm cờ xanh ở sau tên.
Tên RoleMô tả tính năng

Authentication administrator

Xem, thiết lập và đặt lại thông tin và mật khẩu phương thức xác thực cho bất kỳ người dùng không phải quản trị viên nào.

Azure DevOps administrator

Quản lý chính sách và cài đặt tổ chức Azure DevOps.

B2C user flow administrator

Tạo và quản lý tất cả các khía cạnh của dòng người dùng.

B2C user flow attribute administrator

Tạo và quản lý lược đồ thuộc tính có sẵn cho tất cả các luồng người dùng.

B2C IEF Keyset administrator

Quản lý bí mật cho liên kết và mã hóa trong Identity Experience Framework.

B2C IEF Policy administrator

Tạo và quản lý các chính sách khung tin cậy trong Identity Experience Framework.

Compliance data administrator

Tạo và quản lý dữ liệu tuân thủ và cảnh báo.

External Identity Provider administrator

Cấu hình nhà cung cấp nhận dạng để sử dụng trong liên đoàn trực tiếp.

Global reader

Xem mọi thứ mà quản trị viên Toàn cầu có thể xem mà không có khả năng chỉnh sửa hoặc thay đổi.

Kaizala administrator

Quản lý cài đặt cho Microsoft Kaizala.

Message center privacy reader

Đọc bài đăng trên trung tâm tin nhắn, tin nhắn bảo mật dữ liệu, nhóm, tên miền và đăng ký.

Password administrator

Đặt lại mật khẩu cho người không phải quản trị viên và quản trị viên Mật khẩu.

 

Privileged authentication administrator

Xem, đặt và đặt lại thông tin phương thức xác thực cho bất kỳ người dùng nào (quản trị viên hoặc không phải quản trị viên).

Security operator

Tạo và quản lý các sự kiện bảo mật.

Search administrator

Tạo và quản lý tất cả các khía cạnh của cài đặt Tìm kiếm của Microsoft.

Search editor

Tạo và quản lý nội dung biên tập như dấu trang, Hỏi & Đáp, địa điểm, sơ đồ tầng.

Để biết thêm chi tiết về các vai trò tích hợp trong Azure AD, hãy xem các quyền của vai trò Quản trị viên trong Azure AD , có chứa đầy đủ chi tiết và sẽ được cập nhật khi chúng tôi thực hiện các thay đổi và cải tiến.

📣📣📣

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể về các sản phẩm phần mềm bản quyền

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/