Microsoft đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và hỗ trợ liên quan đến Skype for Business Online, sản phẩm sẽ được cung cấp cho người dùng đến ngày 31 tháng 7 năm 2021. Sau ngày này, phiên bản trực tuyến của Skype for Business sẽ không còn có [...]
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các giải pháp kinh doanh thông minh (BI), TSG sẽ mang tới cho khách hàng những tư vấn chuyên môn để triển khai hoặc cải thiện các giải pháp BI cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án BI cho [...]