Lợi ích của trực quan hóa dữ liệu Ẩn trong dữ liệu người dùng là những hiểu biết quan trọng có thể giúp thúc đẩy kinh doanh về phía trước. Nhưng thách thức đặt ra là làm thể nào để người dùng có thể luôn luôn kết nối các dấu chấm bằng cách chỉ nhìn [...]
Nhiều người dùng đang dần quan tâm đến các báo cáo di động Power BI, đặc biệt là khi bạn thiết kế báo cáo cho giám đốc điều hành; họ quan tâm nhiều hơn đến chế độ xem trên thiết bị di động, tất nhiên, họ muốn khám phá dữ liệu chi tiết nhưng không [...]
CyRadar là dự án khởi nghiệp về an toàn thông tin, được phát triển bởi nhóm nghiên cứu bảo mật tại Ban Công nghệ FPT và nhận được sự hỗ trợ đầu tư của FPT. CyRadar hướng tới việc áp dụng các công nghệ mới như công nghệ học máy (Machine Learning) và phân tích [...]