VMWARE VCENTER SERVER 7: TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT

Với việc phát hành VMware vSphere 7 , VMware đã đóng gói vô số tính năng mới vào vSphere. Thành phần quản lý của VMware vSphere là vCenter Server. Những tính năng mới nào được bao gồm trong vCenter trong vSphere 7 ? Hãy cùng TSG khám phá xem có gì mới trong vCenter 7!

VMware vCenter Server là gì?

Mặc dù VMware ESXi hypervisor có thể chạy như một máy chủ hypervisor độc lập, nhưng để mang tới sức mạnh và các tính năng theo tiêu chuẩn doanh nghiệp như vSphere, chúng ta cần có VMware vCenter Server.

VMware vCenter Server cung cấp một bảng quản lý tập trung giải pháp vSphere và  cho phép tạo các cụm máy chủ VMware ESXi. Bằng cách tạo các cụm vSphere với vCenter Server, các tính năng vSphere chuyên dụng cho doanh nghiệp sẽ được kích hoạt và không bị hạn chế. Bao gồm:

 • VMware High Availability (HA)
 • VMware Distributed Resource Scheduler (DRS)
 • vSphere Distributed Switch (vDS)
 • vMotion
 • vSAN

VMware vCenter Server cũng cung cấp phương thức giao tiếp tập trung RESTful API để tương tác với vSphere nhằm mục đích tự động hóa cũng như tích hợp các giải pháp với vSphere như bảo vệ dữ liệu hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác.

Những ưu điểm khi sử dụng VMware vCenter Server là một phần của hạ tầng vSphere:

Triển khai dễ dàng: VMware vCenter Server được triển khai bằng vSphere Server Appliance (VCSA). Công cụ này dễ dàng được triển khai bằng bộ cài vCenter Server. Việc này giúp cho việc cung cấp giải pháp quản trị cho môi trường vSphere của bạn trở lên cực kỳ dễ dàng.

Hợp lý hóa việc quản lý và tối ưu hóa: vCenter Server cho phép bạn hợp lý hóa quản lý và tối ưu hóa các nguồn tài nguyên thông qua môi trường vSphere. Với vSphere HA và DRS, các tổ chức có các công cụ tích hợp cần thiết để tăng tính khả dụng và lập lịch tài nguyên trên toàn bộ cụm vSphere.

Mở rộng sang đám mây lai: Với môi trường đám mây công cộng lấy VMware vSphere làm trung tâm mới như VMware Cloud trên AWS, khách hàng giờ đây có khả năng dễ dàng mở rộng quy mô môi trường VMware vSphere của họ từ môi trường tại chỗ sang môi trường đám mây.

Quyền truy cập dựa trên vai trò: VMware vCenter Server cung cấp công cụ quản lý tập trung của môi trường VMware vSphere của bạn. Điều này cung cấp khả năng phân quyền giữa các quản trị viên theo kiểu chi tiết.

Tính khả dụng và bảo vệ dữ liệu gốc: Với vCenter Server Appliance (VCSA), nó cung cấp khả năng định cấu hình ghép nối Active-Passive vCenter Server cho phép một vCenter Server dự phòng sẵn sàng tiếp quản nếu có lỗi vCenter Server chính. Ngoài ra, thiết bị VCSA cung cấp giải pháp sao lưu gốc, dựa trên tệp được tích hợp trong chính thiết bị.

Khả năng mở rộng của bên thứ ba: Với vCenter Server, bạn sẽ có được một nền tảng mạnh mẽ thường được các nhà cung cấp bên thứ ba mở rộng. Hầu hết các nhà cung cấp phần cứng lớn hiện nay đều cung cấp tích hợp plugin với vCenter Server cho phép tích hợp quản lý phần cứng gốc vào vCenter, chẳng hạn như thiết bị lưu trữ, ngay từ bên trong vSphere Client.

Tại sao nên sử dụng vCenter Server?

Có nhiều người hỏi rằng: Tôi có thể sử dụng VMware ESXi như một máy chủ ảo hóa độc lập thì cần vCenter Server làm gì? Vì về mặt kỹ thuật, các máy ảo chạy trên nền tảng VMware ESXi chứ không phải vCenter. Tuy nhiên, với một môi trường sản xuất cấp doanh nghiệp, vCenter là một thành phần quan trọng. Nó cung cấp các tính năng cần thiết như vMotion, High-Availability (HA), và Distributed Resource Scheduler (DRS).

Môi trường sản xuất, chúng ta phải có dự phòng cho các trường hợp máy chủ bị lỗi, gặp sự cố. VMware vCenter Server cho phép tạo các cụm vSphere . Một cụm vSphere là một nhóm gồm nhiều máy chủ ESXi có thể giao tiếp với nhau theo cách cho phép tổng hợp tài nguyên. Điều này cũng giúp khử ghép nối VM khỏi một bộ phần cứng máy chủ ESXi cụ thể. Như thế, chúng ta có thể giải phóng và tối ưu hóa phần cứng. Nếu một máy chủ bị lỗi trong một cụm vSphere, VMware HA sẽ tiếp quản và máy ảo được khởi động lại trên một máy chủ đang hoạt động tốt trong cụm.

Ngoài ra, điều này cung cấp sự linh hoạt trong việc lên lịch thời gian bảo trì cho các máy chủ ESXi của bạn. Nếu một máy chủ cụ thể cần được bảo trì hoặc cập nhật, các máy ảo có thể được sơ tán khỏi máy chủ cụ thể bằng vMotion và chuyển sang một máy chủ khác. Điều này thực chất là một cuộc cách mạng về thời gian bảo trì. Với công nghệ VMware vMotion, các tổ chức có thể thực hiện hiệu quả việc bảo trì và các hoạt động khác trong giờ làm việc bình thường mà không gặp sự cố. Một lần nữa, điều này chỉ có thể thực hiện được với vCenter Server.

Bên dưới, bạn thấy một máy chủ VMware vCenter Server 7 có tên pacific-vcsa.cloud.local và một cụm vSphere có tên là cluster01 . Lưu ý rằng cụm có ba máy chủ ESXi như một phần của cụm vSphere. Các máy ảo được liệt kê trong cụm có thể được di chuyển giữa bất kỳ máy nào trong ba máy chủ trong cụm.

Ngoài việc tạo các cụm vSphere, VMware vCenter Server giúp việc quản lý nhiều máy chủ ESXi độc lập dễ dàng hơn nhiều. Có thể quản lý một hoặc hai máy chủ ESXi bằng cách đăng nhập vào từng máy chủ và thực hiện các thao tác và hành động quản lý. Tuy nhiên, nếu môi trường của bạn phát triển đến nhiều hoặc có thể hàng chục máy chủ ESXi, việc quản lý máy chủ của bạn trên cơ sở từng máy chủ sẽ rất cồng kềnh và tốn thời gian.

Ngược lại, VMware vCenter Server cho phép quản lý môi trường vSphere của bạn, bao gồm các cụm vSphere và các máy chủ độc lập, tất cả đều từ một bảng điều khiển tập trung sử dụng giao diện HTML5 vSphere Client. Các tác vụ quản lý và vận hành có thể được thực hiện trên các máy chủ khác nhau của bạn, tất cả đều từ trong cùng một phiên đăng nhập. Ngoài ra, vCenter cung cấp một API tập trung để tương tác với toàn bộ môi trường vSphere của bạn. Điều này có nghĩa là mọi giải pháp sao lưu của bên thứ ba hoặc các công cụ của bên thứ ba khác được tổ chức của bạn sử dụng sẽ có thể làm như vậy từ một kết nối vCenter Server thay vì các kết nối riêng lẻ đến nhiều máy chủ.

Một lợi ích khác của việc chạy vCenter Server trên việc chạy các máy chủ ESXi đơn lẻ là bạn có thể tận dụng các tính năng mạng nâng cao bao gồm các vSphere Distributed Switches (vDS) . vSphere Distributed Switches là một cấu trúc mạng ảo linh hoạt hơn nhiều từ góc độ quản lý cho phép dễ dàng cung cấp mạng ảo một cách nhất quán, thống nhất trên toàn cảnh vSphere của bạn.

Chuyển đổi vDS chỉ có thể thực hiện được khi bạn đang chạy vCenter Server. Thay vì cấu hình mạng ảo được tổ chức cục bộ với mỗi máy chủ ESXi, cấu hình mạng ảo được đặt trong cơ sở dữ liệu vCenter Server. Điều này cho phép tập trung cấu hình mạng của bạn và tạo “mẫu” chuyển mạch mạng cho các nhóm cổng và cài đặt mà bạn có thể áp dụng cho các máy chủ ESXi của mình. Khi một máy chủ được “thêm” vào vDS, máy chủ đó sẽ nhận được tất cả các cấu hình chuyển đổi, bao gồm các nhóm cổng…

Sự khác biệt giữa vCenter và EXSi là gì?

Chúng ta cùng xác định các yếu tố khác nhau và xem tính phù hợp của chúng cho kiến trúc hạ tầng tổng thể của vSphere.

 • vCenter Server: thành phần quản lý của VMware vSphere. Trong vSphere 7.0, vCenter Server được cung cấp dưới dạng công cụ dựa trên PhotonOS được xây dựng có mục đích, dễ dàng triển khai bằng trình cài đặt vCenter Server 7. VMware vCenter Server cung cấp bảng quản lý tập trung cho môi trường vSphere của bạn và được yêu cầu để mở khóa hầu hết các tính năng doanh nghiệp cần thiết cho môi trường sản xuất.
 • ESXi: là một nền tảng thuần về ảo hóa cho các hệ điều hành máy trạm. ESXi sẽ ảo hóa hạ tầng phần cứng cơ sở vì vậy các máy ảo sẽ tương tác với các lớp phần cứng ảo thay vì tương tác trực tiếp với phần cứng thực. ESXi cung cấp bộ lập lịch CPU và các thành phần khác cần thiết để cho phép chạy nhiều hệ điều hành trên cùng một nền tảng phần cứng cơ bản. ESXi có thể hoạt động như một máy chủ độc lập hoặc nó có thể được cấu hình như một phần của một cụm máy chủ ESXi được gọi là cụm vSphere.

Có gì mới trong VMware vCenter Server 7?

Với mỗi bản cập nhật vSphere mới, VMware cũng sẽ cập nhật các tính năng mới cho vCenter Server. Vậy trong bản cập nhật vCenter Server 7 này có gì mới?

1. vCenter Server Profiles

Một trong những tính năng mới đi kèm với vCenter Server 7 là vCenter Server Profiles . Với bản phát hành vSphere 7, VMware đã giới thiệu nhiều tính năng mới cho phép ghi lại “trạng thái” của môi trường vSphere của bạn. Điều này đặc biệt cần thiết khi bạn nhìn và thấy cách thức hoạt động của vSphere Lifecycle Manager (vLCM) mới và phương pháp đằng sau nó. Đây là trạng thái mong muốn và mô hình khai báo để áp dụng các bản cập nhật và nâng cấp trong môi trường vSphere của bạn.

2. Update Planner

Một tính năng mới tuyệt vời khác có trong vCenter Server 7 là Update Planner . Trước vSphere 7, việc cập nhật vCenter liên quan đến nhiều nỗ lực thủ công của quản trị viên vSphere. Khám phá tất cả các điều kiện tiên quyết và mối quan tâm về khả năng tương tác trước khi cập nhật là một quá trình tốn nhiều công sức. Công cụ mới này giúp phát hiện khi nào có các bản cập nhật cũng như chủ động phát hiện bất kỳ sự cố tương tác nào hoặc các tác vụ trước khi cập nhật có thể liên quan đến việc áp dụng các bản cập nhật cho vCenter . Với Update Planner, quản trị viên vSphere có được quy trình làm việc hợp nhất bao gồm các tác vụ liên quan đến việc cập nhật vCenter Server.

3. Nâng cấp & tập trung các PSC bên ngoài chỉ trong một thao tác

Khi triển khai công cụ vCenter Server 7, quản trị viên vSphere sẽ thấy một ghi chú từ trình cài đặt về Bộ điều khiển Dịch vụ Nền tảng bên ngoài của họ. Nó sẽ tự động hội tụ cấu hình hiện tại với PSC bên ngoài thành một thiết bị hội tụ mới đang chạy PSC nhúng .

4. Hỗ trợ Multi-homed NIC

Một tính năng mới và rất thú vị với vCenter Server 7 là hỗ trợ nhiều NIC cho VCSA 7. Trước đây đối với vSphere 7, multi-homing vCenter Server không thực sự được hỗ trợ. Bạn có thể làm điều đó, tuy nhiên, bạn có thể gặp sự cố. Giờ đây với vCenter Server 7, bạn có thể thêm nhiều NIC vào thiết bị vCenter Server 7 của mình theo cách được hỗ trợ. Bạn có thể tự hỏi tại sao bạn muốn làm điều này? Nói một cách đơn giản, điều này cung cấp cho các tổ chức nhiều lựa chọn hơn khi nói đến cách thiết bị VCSA 7 của họ được truy cập từ góc độ mạng.

5. Quản lý và lập phiên bản mẫu VM

Các quy trình hoạt động của CNTT ngày nay đều là về DevOps. Theo dõi các thay đổi và phiên bản của các cơ sở hạ tầng khác nhau là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong các môi trường lớn hơn, nơi có thể có nhiều nhân viên IT Ops khác nhau và nhiều thay đổi khác nhau được thực hiện trong môi trường. Với VMware vCenter Server 7, VMware đã tích hợp kiểm soát thay đổi và lập phiên bản vào quy trình các mẫu VM. Việc theo dõi các thay đổi đối với các mẫu rất có ý nghĩa vì chúng thường có thể thay đổi do các bản cập nhật hoặc các nhu cầu khác khi chúng phát sinh trong môi trường.

Báo giá VMware vCenter Server 7

Dưới đây là giá niêm yết các phiên bản và gói hỗ trợ của VMware vCenter Server 7. Tuy nhiên, khi mua vCenter Server 7 tại TSG – Premier Solution Provider của VMware, khách hàng sẽ được nhận thêm các hỗ trợ ưu đãi về giá lên tới 10%. Ngoài ra, khi mua số lượng lớn kèm theo các gói dịch vụ hỗ trợ VMware, khách hàng sẽ còn nhận được nhiều ưu đãi về giá, hỗ trợ dịch vụ triển khai cài đặt và tư vấn.

Sản phẩmvCenter Server FoundationvCenter Server Standard
VMware vCenter Server 7 for vSphere 71.535$6.175$
BasicSupport/Subscription for VMware vSphere 7 1 year560$1.297$
Production Support/Subscription for VMware vSphere 7 1 year664$1.544$
Liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá ưu đãi ngay!

Mua bản quyền VMware vCenter Server 7 ở đâu?

TSG là đối tác Premier Solution Provider của VMware chính thức tại Việt Nam. Chúng tôi với các chuyên gia và kỹ thuật viên có trình độ và kinh nghiệm thực tế trong việc tư vấn và triển khai hạ tầng ảo hóa VMware. TSG hỗ trợ khách hàng chuyên sâu về:

 • Desktop Virtualization
 • Hyper-Converged Infrastructure
 • Management Automation
 • Management Operations
 • Mobility Management
 • Network Virtualization
 • Server Virtualization

Liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn bản quyền, mua VMware Workstation 16 Pro với mức giá ưu đãi nhất, báo giá nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật 24/7.

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA VMWARE VCENTER SERVER 7 BẢN QUYỀN TẠI SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà số 89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: [email protected]
Điện thoại: 024 7305 0506 | 028 7308 0508
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | [email protected]

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI