TOP 10 GIẢI PHÁP BẢO MẬT THƯỜNG TRIỂN KHAI VỚI MICROSOFT 365

1

Xác thực người dùng

Triển khai Azure Active Directory và kết nối tới AD trên server của bạn. Tạo một định danh chung cho mỗi người dùng để cung cấp các kết nối bảo mật, được quản lý tới các tài nguyên công ty.
Tìm hiểu thêm >
2

Quản lý xác thực và bảo mật truy cập

Kích hoạt đăng nhập một lần (SSO) trên Azure AD để quản lý xác thực trên các thiết bị, ứng dụng cloud và ứng dụng trên server. Sau đó thiết lập xác thực nhiều lớp để xác thực người dùng đăng nhập thông qua ứng dụng di động, cuộc gọi và SMS.
Tìm hiểu thêm >
3

Bảo vệ định danh

Thiết lập các chính sách bảo mật để bảo vệ định danh người dùng chống lại xâm phạm tài khoản với Azure Active Directory Indentify Protection. Quản lý, kiểm tra và giám sát quyền truy cập để bảo vệ công ty với Azure AD Privileged Management.
Tìm hiểu thêm >
4

Đặt chính sách truy cập có điều kiện

Hạn chế hoặc chặn truy cập người dùng dựa theo rủi ro, địa điểm, thông tin thiết bị, ứng dụng và các hành vi người dùng với Conditional Access.
Tìm hiểu thêm >
5

Thiết lập quản lý thiết bị di động

Triển khai Intune để quản lý và bảo mật doanh nghiệp và thiết bị của nhân viên (BYOD)
Tìm hiểu thêm >
6

Quản lý ứng dụng di động

Triển khai chính sách bảo mật Intune App trên tấp cả các thiết bị trong Intune để kiểm soát cách dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng di động.
Tìm hiểu thêm >
7

Phát hiện Shadow IT

Tìm kiếm các ứng dụng đang dùng, các kết nối rủi ro, các định danh dễ bị tấn công và triển khai ngay với Microsoft Cloud App Security.
Tìm hiểu thêm >
8

Bảo vệ tài liệu và email

Cấu hình chính sách Azure Information Protection để phân loại, dán nhãn và mã hóa tài liệu và email. Sau đó cấu hình Office Advanced Threat Protection để bảo về email chống lại các đường link và malware nguy hiểm.
Tìm hiểu thêm >
9

Bảo vệ hệ điều hành

Microsoft Defender Advanced Threat Protection được tích hợp trong Windows 10, giúp phát hiện và ngăn chặn ngay các mối đe dọa khẩn cấp.
Tìm hiểu thêm >
10

Phát hiện và điều tra các sự cố bảo mật

Sử dụng Azure Advanced Threat Protection để phát hiện các hoạt động người dùng đáng ngờ trong thời gian thực.
Tìm hiểu thêm >