TÍNH NĂNG PHÂN TÍCH XU HƯỚNG TRONG MICROSOFT POWER BI

Một trong những tính năng đi kèm với bộ công cụ phân tích Power BI là DAX (Biểu thức phân tích dữ liệu). DAX cung cấp một loạt các chức năng cho Phân tích xu hướng như YTD, MTD, QTD, v.v. Tuy nhiên, không có tùy chọn nào để hạn chế phân tích xu hướng trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: 8 quý trước, 12 tháng qua, v.v.) đối với ngày hiện tại Điều này phải được thực hiện theo cách sao cho hình ảnh tiếp tục cập nhật linh hoạt theo ngày hiện tại (Ví dụ: mỗi quý cho xu hướng 8 quý trước hoặc mỗi tháng cho xu hướng 12 tháng qua).

Hãy xem xét một kịch bản mà người dùng muốn hiển thị xu hướng 8 quý gần nhất cho Phân tích bán hàng. Nếu ngày hiện tại là ngày 7 tháng 3 năm 2017 tức là trong quý đầu tiên của năm 2017 thì hình ảnh sẽ hiển thị các giá trị từ quý II năm 2015 cho đến quý đầu tiên của năm 2017 tổng cộng lên đến 8 quý. Tương tự như vậy nếu ngày hiện tại là ngày 7 tháng 5 năm 2017 tức là trong quý II năm 2017 thì hình ảnh sẽ hiển thị các giá trị từ quý ba năm 2015 đến quý hai năm 2017.

Một giải pháp đơn giản để đạt được điều này trong Power BI là duy trì một bảng riêng cùng với các giá trị chỉ số đại diện cho 8 quý. Hãy để SOFT365 xem xét việc thực hiện chi tiết của giải pháp.

Bước 1: Bước đầu tiên là tạo một bảng riêng cho tất cả các phần tư cho dữ liệu có trong mô hình và nó phải được liên kết với bảng ngày chứa tất cả các ngày cho đến ngày hiện tại.

Bước 2: Mối quan hệ giữa các bảng được duy trì như sau

Bước 3: Bước tiếp theo là tạo ra một biện pháp tìm nạp quý hiện tại liên quan đến ngày hôm nay bằng cách sử dụng DAX. Điều này sẽ trả về giá trị chỉ mục từ bảng Quý cho Quý hiện tại.

Bước 4: Tiếp theo tạo một cột được tính toán để hiển thị các giá trị Quý nếu chỉ mục nằm giữa Chỉ mục hiện tại và Chỉ mục hiện tại – 8 (Trong 8 quý cuối cùng) nếu không các giá trị sẽ được để trống.

Bước 5: Bây giờ tạo trực quan với Giá trị đơn hàng bán hàng (giả sử QTD bán hàng thực tế và QTD bán hàng mục tiêu) làm dữ liệu giao dịch và dữ liệu theo quý theo thứ nguyên. Để hạn chế hình ảnh trong 8 quý vừa qua, hãy thêm 8 quý cuối cùng (cột được tính toán được tạo ở bước trước) trong bộ lọc mức trực quan và đặt nó thành ‘IS NOT BLANK.

Biểu đồ hiện chỉ hiển thị giá trị cho 8 Quarters gần đây và chỉ cần làm mới thủ công, biểu đồ sẽ tự động cập nhật khi các quý thay đổi theo ngày hiện tại khi dữ liệu trong chế độ xem mô hình được cập nhật theo Chỉ số quý hiện tại.

Điều tương tự có thể được thực hiện cho xu hướng 13 tháng qua

Bằng cách duy trì một chỉ mục cho giai đoạn hiện tại, phân tích xu hướng có thể được thực hiện dễ dàng trong Power BI. Điều này có thể được mở rộng hơn nữa bằng cách xác định hệ thống phân cấp cho giai đoạn được hiển thị sao cho các quý đi sâu vào các tháng tương ứng hoặc các tháng có thể đi sâu vào các ngày tương ứng để thực hiện phân tích xu hướng toàn diện hơn.

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể về các sản phẩm phần mềm bản quyền

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/