Dịch vụ IT Helpdesk là dịch vụ cho thuê nhân sự CNTT triển khai bởi SOFT365. SOFT365 cho thuê nguồn nhân lực IT đã qua đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin giúp cho khách hàng quản trị hệ thống CNTT tại nơi lắp đặt [...]
GIỚI THIỆU DỊCH VỤĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNGLIÊN HỆGIỚI THIỆU DỊCH VỤ Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của SOFT365 luôn luôn sẵn sàng tư vấn qua điện thoại, email, tin nhắn, hỗ trợ trực tuyến hoặc gặp mặt trực tiếp khi khách hàng gặp vướng mắc hoặc khó khăn trong việc cài đặt, vận [...]