Adobe bản quyền và danh mục sản phẩm dành cho người dùng chuyên biệt. Tập đoàn Adobe là một tập đoàn phần mềm máy tính của Hoa Kỳ có trụ sở chính đặt tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Các sản phẩm và mục tiêu mà Adobe hướng đến là phát triển phục vụ các [...]