SO SÁNH CÁC GÓI OFFICE 365 ENTERPRISE

Đánh giá bài viết

Microsoft 365 là sự kết hợp của Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security. Gói này mang tới một giải pháp thông minh, toàn diện nhằm hỗ trợ nhân viên trở nên sáng tạo và làm việc cùng nhau một cách bảo mật.

Office 365 Enterprise là một trải nghiệm tích hợp của các ứng dụng và dịch vụ, được thiết kế nhằm giúp bạn theo đuổi đam mê và phát triển doanh nghiệp của mình. Bao gồm các ứng dụng như Word, Excel,Outlook, PowerPoint, Teams, OneDrive và các ứng dụng khác, được liên tục cập nhật hàng tháng với các tính năng và bảo mật mới nhất.

Tìm hiểu thêm về Microsoft 365 Enterprise 

[nasa_banner align="center" valign="middle" img_src="20765" link="https://store.soft365.vn/mua-ban-office-365-ban-quyen.html" is_ajax="yes"]

Các ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không tích hợp email doanh nghiệp.

Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp—email, lưu trữ và chia sẻ tệp, Office Online, cuộc họp và IM, cùng nhiều dịch vụ khác. Không tích hợp các ứng dụng Office.

Mọi tính năng của ProPlus và Office 365 E1 cùng với các công cụ bảo mật và tuân thủ, chẳng hạn như tạm giữ vì lý do pháp lý, ngăn mất dữ liệu và nhiều công cụ khác.

Mọi tính năng của Office 365 E3 cùng với các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao.

Tích hợp các ứng dụng Office
OutlookWord
ExcelPowerPoint
Access (Chỉ dành cho PC)Publisher (Chỉ dành cho PC)
Tích hợp các dịch vụ
OneDrive
Tích hợp các ứng dụng Office
(Không tích hợp)
Tích hợp các dịch vụ
OneDriveExchange
SharePointTeams
YammerStream
Tích hợp các ứng dụng Office
OutlookWord
ExcelPowerPoint
Access (Chỉ dành cho PC)Publisher (Chỉ dành cho PC)
Tích hợp các dịch vụ
OneDriveExchange
SharePointTeams
YammerStream
Tích hợp các ứng dụng Office
OutlookWord
ExcelPowerPoint
Access (Chỉ dành cho PC)Publisher (Chỉ dành cho PC)
Tích hợp các dịch vụ
OneDriveExchange
SharePointTeams
YammerStream
Power BI
 • Không tích hợp dịch vụ lưu trữ email doanh nghiệp
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)
 • Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web
 • Một giấy phép sử dụng được cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac với mỗi người dùng
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Ứng dụng khách Skype for Business sẵn dùng với PC và máy Mac; không bao gồm dịch vụ Skype for Business
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint (không tích hợp phiên bản trên máy tính của các ứng dụng)
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn với tối đa 250 người
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast hoặc sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp cũng như theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Tìm kiếm và khám phá với Delve
 • Lập lịch biểu và tác vụ hàng ngày với Microsoft Teams
 •  Quản lý nhiệm vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email riêng
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)
 • Các phiên bản Outlook, Word, Excel và PowerPoint trên web
 • Một giấy phép sử dụng được cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac với mỗi người dùng
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến cho tối đa 250 người
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast hoặc sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Khám phá điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Lập lịch biểu và tác vụ hàng ngày với Microsoft Teams
 • Quản lý nhiệm vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Các chính sách lưu giữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email riêng
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC
 • OneNote: Tiếp cận các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ khác nhau)
 • Các phiên bản Outlook, Word, Excel và PowerPoint trên web
 • Một giấy phép sử dụng được cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac với mỗi người dùng
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến cho tối đa 250 người
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với Skype Meeting Broadcast hoặc sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Advanced eDiscovery với khả năng tìm kiếm, lưu giữ, xuất và phân tích tại chỗ
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Các chính sách lưu trữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa phức tạp như lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu chưa từng biết đến với tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365
 • Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy nhập hộp thư của bạn với Customer Lockbox
 • Tự động phân loại, nhập thông minh và nhiều tính năng khác với Quản trị Dữ liệu Nâng cao
 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm tàng với Office 365 Cloud App Security
 • Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro
 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều thiết bị với Hệ thống Điện thoạiThực hiện cuộc gọi trong nước hoặc cuộc gọi quốc tế từ số điện thoại hiện tại hoặc số điện thoại mới với Gói Gọi điện bổ trợ
 • Tạo các cuộc họp bằng số quay số vào mà người dự có thể tham gia bằng điện thoại với Hội thảo Âm thanh
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

📣📣📣 Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể về các giải pháp và sản phẩm phần mềm bản quyền

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 – CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI

[nasa_banner align="center" valign="middle" hover="carousel" img_src="20490" is_ajax="yes"]