quản lý office 365 banner

PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ OFFICE 365 BẢN QUYỀN TRONG DOANH NGHIỆP

Giờ đây, việc cung cấp Microsoft Cloud đã ổn định và hoàn thiện, các quản trị viên hiện đã bắt đầu xem xét tối ưu hóa và giám sát việc sử dụng các dịch vụ Office 365. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với quản trị viên là liên tục theo dõi, quản lý việc sử dụng Office 365 bản quyền trong doanh nghiệp, tổ chức của họ, xác thực các đăng ký trả phí với việc sử dụng và phân tích nếu giấy phép / đăng ký không được sử dụng hoặc sử dụng trong tổ chức bởi những người dùng không cần sử dụng các gói dịch vụ này nữa.

Báo cáo về việc sử dụng giấy phép

Để phân tích sử dụng Office 365 bản quyền, Microsoft đã không cung cấp nhiều báo cáo bên ngoài hữu ích cho Quản trị viên để có được thông tin chi tiết có ý nghĩa về đăng ký giấy phép. Thông thường, quản trị viên đã buộc phải tạo và sử dụng các tập lệnh PowerShell phức tạp để trích xuất và phân tích dữ liệu sử dụng giấy phép bản quyền.

Giấy phép không hoạt động và không sử dụng

Quản lý người dùng kém, bao gồm cung cấp và ngừng cung cấp, sẽ gây tốn kém chi phí và cũng dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong hệ thống. Một vấn đề phổ biến mà nhiều quản trị viên Office 365 không chú ý đến, theo dõi việc sử dụng giấy phép để có thể lấy lại các giấy phép không hoạt động và không sử dụng. Các lý do phổ biến nhất khiến tài khoản người dùng không hoạt động là nhân viên nghỉ việc  hoặc nhân viên chuyển sang vai trò / bộ phận khác hoặc dự án bị hủy, do đó khiến Office 365 bản quyền không được sử dụng.

Trong một số trường hợp, các tổ chức cũng có thể đã mua một số gói dịch vụ bổ sung khi chuyển sang Office 365, nhiều hơn những gì họ yêu cầu, do quá trình ước tính giấy phép bản quyền không chính xác trong quá trình triển khai ban đầu. Một số người dùng có thể có quyền truy cập vào các dịch vụ trong Office 365 mà họ không còn yêu cầu nữa. Vì vậy, trách nhiệm của các quản trị viên là theo dõi các thay đổi số lượng gói dịch vụ Office 365 bản quyền hàng quý hoặc ít nhất là hàng năm để có sự điều chỉnh ngay lập tức tránh lãng phí ngân sách .

Trung tâm quản trị Office 365 không cung cấp thông tin sử dụng chi tiết để thực hiện các tác vụ đó. Nó cũng trở thành một nhiệm vụ khó khăn cho quản trị viên để viết các tập lệnh PowerShell phức tạp để giám sát và xem xét kỹ lưỡng việc sử dụng giấy phép. Giờ đây, quản trị viên Office 365 có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như dịch vụ triển khai Office 365 bản quyền tại một bên thứ ba như SOFT 365 hoặc tham gia các khóa học Office 365 của chúng tôi để tiếp thu thêm kiến thức và kinh nghiệm giải quyết những khó khăn này.

Gán và xóa giấy phép

Tùy chọn 1: Sử dụng Trung tâm quản trị Office 365

Có một số cách được Microsoft cung cấp trong Trung tâm quản trị Office 365 và Cổng thông tin Azure để quản lý giấy phép người dùng. Đối với các trường hợp thông thường, quản trị viên có thể sử dụng trung tâm quản trị Office 365, để gán / thay thế giấy phép cho nhiều người dùng rất nhanh chóng.

quản lý office 365

Tùy chọn 2: Sử dụng Cổng thông tin Azure

Ngoài ra, Microsoft cũng đã giới thiệu phân công giấy phép dựa trên nhóm thông qua Azure Portal , hiện đang ở chế độ Xem trước.

quản lý office 365 2

Sử dụng các nhóm để gán / xóa giấy phép người dùng, sẽ cho phép các quản trị viên hợp lý hóa và tự động hóa quy trình gán giấy phép.

Tùy chọn 3: Sử dụng các dịch vụ triển khai Office 365 tại SOFT 365 

Quản trị viên cũng có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ 3 như SOFT 365, cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức quyền kiểm soát bổ sung được đề cập bên dưới để quản lý giấy phép người dùng Office 365 bản quyền hiệu quả thông qua các điều kiện tìm kiếm dễ sử dụng.

♦ Gán, xóa và tái chế giấy phép người dùng Office 365 một cách hiệu quả
♦ Cấp phép / Hủy cung cấp Office 365 Giấy phép người dùng
♦ Nhận dấu vết kiểm toán khi nào và cho ai giấy phép O365 được chỉ định hoặc xóa
♦ Chỉ định & Xóa giấy phép người dùng Office 365 bằng cách áp dụng các quy tắc
♦ Tạo và quản lý hàng loạt Giấy phép Office 365
♦ Theo dõi các giấy phép mua so với chỉ định với dấu vết kiểm toán.
♦ Theo dõi và phân tích việc sử dụng giấy phép Office 365.
♦ Giảm chi phí giấy phép Office 365 bằng cách xóa các giấy phép không mong muốn hoặc không sử dụng

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể về các sản phẩm phầm mềm bản quyền và dịch vụ IT tối ưu nhất.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/