MICROSOFT FASTTRACK: DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI OFFICE 365 CỦA MICROSOFT

FastTrack là gì?

FastTrack là một dịch vụ của Microsoft được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển hệ thống và dữ liệu hiện tại của họ lên đám mây Office 365.
Dịch vụ này cung cấp khả năng chuyển đổi dễ dàng với các hỗ trợ từ chuyên gia và đối tác của Microsoft. Các chuyên gia cũng cung cấp một bộ công cụ và tài nguyên để hỗ trợ cùng đội IT của doanh nghiệp thực hiện thành công việc triển khai Office 365.
Để tự chuyển đổi hệ thống sang Office 365, bạn có thể mất vài tháng để chuẩn bị và thực hiện. Với hỗ trợ của FastTrack, bạn chỉ mất vài ngày để triển khai Office 365 và chuyển dữ liệu lên đám mây.

Khách hàng nào được hỗ trợ bởi FastTrack?

Dịch vụ FastTrack sẽ hỗ trợ miễn phí Office 365 cho các khách hàng mua Office 365 đủ điều kiện.
 • Với khách hàng mua trên 150 bản quyền Office 365. Khách hàng sẽ được kết nối tới các dịch vụ FastTrack. Bạn sẽ được các chuyên gia FastTrack giải đáp các vấn đề về Office 365. Đồng thời cung cấp các tài nguyên về Office 365 để bạn tìm hiểu thêm.
 • Với khách hàng mua trên 500 bản quyền Office 365. Khách hàng sẽ các chuyên gia FastTrack hỗ trợ triển khai Office 365 đầy đủ. Bao gồm hỗ trợ triển khai, di chuyển email, các tập tin và hỗ trợ đào tạo người dùng. Dịch vụ FastTrack hỗ trợ di chuyển email từ Exchange Server, IBM Domino, Google Apps for Work, Novell GroupWise, hoặc hệ thống mail IMAP tới Exchange Online. Và hỗ trợ chuyển file từ Google Drive, DropBox đến OneDrive for Business.

Các giai đoạn hỗ trợ của FastTrack

Dịch vụ FastTrack được chia làm 3 giai đoạn. Các giai đoạn này có các công việc chi tiết để đảm bảo triển khai Office 365 thành công và nhận được sự tin tưởng của người dùng. Ba giai đoạn này gồm: lập kế hoạch, triển khai và đào tạo.
 • Trong giai đoạn lập kế hoạch, các chuyên gia FastTrack sẽ giúp bạn xây dựng một kế hoạch chuyển dịch lên đám mây. Các chuyên gia sẽ khảo sát các yêu cầu ưu tiên của các phòng ban, nguồn lực và các tiêu chí cho một kế hoạch thành công.
 • Trong giai đoạn triển khai, các quản lý và kỹ sư Microsoft sẽ làm việc cùng đội IT của bạn để cài đặt và cấu hình các dịch vụ Office 365. Hỗ trợ di chuyển dữ liệu và email hiện tại của người dùng lên hệ thống mới.
 • Giai đoạn đào tạo hướng dẫn là giai đoạn cuối cùng. Các chuyên gia của Microsoft sẽ cung cấp các tài liệu hướng dẫn cho các nhân viên HR, IT, kinh doanh hiểu rõ mọi tính năng của Office 365 và cách thức chúng hoạt động.

Các dịch vụ FastTrack cung cấp bao gồm:

Với các khách hàng mua từ 150-499 bản quyền Office 365 sẽ được hỗ trợ các dịch vụ sau:
 • Hỗ trợ giải đáp từ các chuyên gia FastTrack về Office 365.
 • Cung cấp các hướng dẫn và công cụ cho Active Directory.
 • Hướng dẫn thiết lập tenant, mạng và cấu hình DNS.
 • Hướng dẫn thiết lập các tài khoản.
 • Cung cấp các tài liệu đào tạo người dùng.
 • Hướng dẫn cấu hình Exchange mail flow, DNS/Firewall, Autodiscover & SPF, Hybrid Exchange.
 • Hướng dẫn di chuyển email.
 • Hướng dẫn kích hoạt Skype for Business, gồm cấu hình và triển khai client và họp hội nghị.
 • Hướng dẫn kích hoạt OneDrive bao gồm cung cấp cho người dùng, chuyển dữ liệu cá nhân và My Sites sang SharePoint.
 • Hướng dẫn SharePoint Online, gồm thiết lập DNS, network, firewall, cung cấp cho người dùng và tạo các site.
 • Hướng dẫn triển khai Office 365 ProPlus và các ứng dụng Office 365 Mobile.
 • Hỗ trợ đào tạo cơ bản Power BI, Microsoft Project Online và Yammer.
Với các khách hàng mua trên 500 bản quyền Office 365 sẽ được hỗ trợ các dịch vụ sau:
 • Hỗ trợ bởi các chuyên gia chuyên về triển khai Office 365.
 • Hỗ trợ di chuyển email từ Exchange, Notes, GroupWise, Google Apps hoặc IMAP tới Exchange Online.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch hướng dẫn và giám sát việc di chuyển email.
 • Hỗ trợ di chuyển file từ Google Drive, Box, Dropbox sang OneDrive.
 • Tổ chức workshop đào tạo người dùng.
 • Hướng dẫn cấu hình chính sách kết nối người dùng ADFS và ADFS theo địa lý.
 • Hướng dẫn cấu hình Exchange Unified Messaging và Public Folder Coexistence.
 • Hướng dẫn di chuyển thông tin danh bạ và người dùng sang Skype for Business.

Dịch vụ triển khai Office 365 tại TSG

Dịch vụ FastTrack của Microsoft được thiết kế dành cho các doanh nghiệp lớn, mua bản quyền Office 365 số lượng lớn. Do đó, dịch vụ này không có sẵn cho các doanh nghiệp mua dưới 150 bản quyền Office 365. Ngoài ra, dịch vụ này chỉ hỗ trợ từ xa và hỗ trợ bằng tiếng Anh.
Nếu khách hàng vẫn muốn sử dụng dịch vụ triển khai Office 365 từ một đơn vị uy tín của Microsoft. Hãy sử dụng dịch vụ triển khai Office 365 của TSG. Dịch vụ của chúng tôi đáp ứng nhanh chóng, chuyên nghiệp và tận tình. Đội ngũ của chúng tôi với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn, sẽ giúp khách hàng triển khai thành công Office 365 và hỗ trợ đào tạo người dùng sử dụng hiệu quả Office 365.