IBM BẢN QUYỀN CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐA NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA MỌI DOANH NGHIỆP

5/5 - (2 votes)

IBM bản quyền cung cấp một hệ thống phân tích tích hợp, bảo vệ thời gian thực và đã được các chuyên gia kiểm chứng. Mua IBM Security, các công ty có thể tránh khỏi tình trạng phân tán thông tin, giúp gia tăng kiểm soát, đưa ra các quyết định chiến lược về cách bảo vệ dữ liệu kịp thời.

Giới Thiệu Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Kỹ Thuật – IBM Multivendor Support Services

  • Tích hợp: Hỗ trợ cho các thiết bị IBM và không phải của IBM
  • Toàn diện: Phạm vi cho hơn 30,000 thiết bị – bên trong và bên ngoài trung tâm dữ liệu

• Các dịch vụ sẵn sàng cao cho phần cứng và phần mềm IBM, Hỗ trợ Microcode, Lưu trữ thông tin, Tư vấn công nghệ
• Các dịch vụ quản trị hỗ trợ kỹ thuật giá trị cao cho các sản phẩm Non-IBM ứng dụng bảo trì vòng đời với các tuỳ chọn ‘As-a Service’.

• Hỗ trợ đầu cuối tích hợp, được thiết kế để giảm tính phức tạp và tối ưu hoá các thiết bị bên cạnh các thiết bị mạng. Cung cấp thông tin chi tiết và độ tin cậy với Phân tích tiên đoán, Quản trị, Giám sát, Bảo trì, ATM & Branch, Retail POS, IOT

• Các giải pháp bảo trì quản trị với dịch vụ giám sát nâng cao “Intelligent Network Monitoring” cho khả năng hiển thị và bảo mật tối đa.
• Tự động hoá, tăng tính ổn định của mạng và các thoả thuận cấp dịch vụ nhất quán hơn.

• Hỗ trợ sử dụng, cài đặt, chuẩn đoán từ xa với các lựa chọn về thời gian và đáp ứng nhanh.
• Giải pháp hỗ trợ tích hợp: Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp

160,000+
Các hoạt động bảo trì chủ động
6M+
Các yêu cầu dịch vụ
+94%
Giải quyết phần cứng cuộc gọi đầu tiên
+99%
Các thiết bị cung cấp trong 4 giờ
19,000+
Cán bộ kỹ thuật
209
Quốc Gia
50M
Sự việc dịch vụ / năm

IBM TSS sử dụng IBM Watson giới thiệu một kỷ nguyên mới của hỗ trợ kỹ thuật tận dụng sức mạnh của điện toán nhận thức.
Với hỗ trợ bởi Watson có thể đưa ra các giải pháp nhanh hơn để cải thiện trải nghiệm của khách hàng

Đề xuất giá trị

1. Tiết kiệm chi phí – IBM có thể tiết kiệm đến 30% chi phí hỗ trợ4. Đầu mối kiểm soát duy nhất – một số để gọi
2. Giảm phức tạp – Đơn giản hoá việc quản lý các nhà cung cấp5. Mô hình kết quả – Đề xuất thương mại
3. Tối đa tính sẵn sàng – Sử dụng dịch vụ hỗ trợ đẳng cấp thế giới IBM6. Quỹ cho các dự án mới – Chuyển đổi kỹ thuật số
Rủi ro tuân thủ – NIS (An ninh thông tin mạng) & GDPR (Các quy định về bảo vệ dữ liệu chung)Các lựa chọn tài chính của IBM

Giá trị cạnh tranh

Tính năngIBM IMSOEM partnersThird Party Maintenance
Firmware và Software Patches
• Truy cập đến tất cả bản vá và nâng cấp
• Hỗ trợ cài đặt và nâng cấp
Parts replacement
• Hỗ trợ cài đặt và nâng cấp
• Thay thế các parts lỗi bằng các parts mới, nếu là part dùng lại – serviceable OEM certified
Được hỗ trợ từ tools có tính tiên đoán và chủ động (Support insight)
• Hướng dẫn quản lý và lập kế hoạch với dự đoán phân tích rủi ro
• Đưa ra các khuyến cáo cập nhật
Chất lượng hỗ trợ kỹ thuật
• Đội ngũ kỹ thuật với kiến thức chuyên sâu và được chứng nhận (high OEM expertise and OEM certification)
+
Multivendor Coverage+

DANH MỤC DỊCH VỤ IBM CUNG CẤP ĐẾN KHÁCH HÀNG

Dịch vụ hỗ trợ IBM Single-source support

Dịch vụ hỗ trợ IBM Single-source support

Dịch vụ giá trị gia tăng – IBM Support Insights

Dịch vụ giá trị gia tăng – IBM Support Insights

Dịch vụ hỗ trợ mạng
Ứng dụng tự động hoá và phân tích mạng đảm bảo ổn định, an ninh và tính kinh doanh liên tục

Mục Tiêu
• Duy trì sẵn sàng dịch vụ cao và an ninh mạng liên tục.
• Khả năng hiển thị mạng rộng hơn, với một cái nhìn toàn diện, để lập kế hoạch các dự án và nâng cấp trong tương lai tốt hơn.
• Giải pháp hỗ trợ dữ liệu tích hợp với sự hiểu biết và tin cậy để mang lại trải nghiệm khách hàng cao cấp.
• Giảm chi phí cho phép đầu tư vào các mục tiêu chuyển đổi là một điều kiện ưu tiên để duy trì tính cạnh tranh.
• Hiệu suất hoạt động dựa trên các giải pháp đa điểm từ các nhà cung cấp riêng lẻ có thể tốn kém trong thời gian dài và tốn nhiều thời gian để quản lý.

Giải Pháp
• Giải pháp “Giám sát mạng thông minh” nâng cao cho khả năng hiển thị và bảo mật tối đa
• Giảm chi phí và dự đoán được chi phí phát sinh qua việc thống nhất các nhà cung cấp theo thoả thuận dịch vụ hỗ trợ đa hãng với IBM.
• Cải thiện tính sẵn sàng thông qua việc tự động hoá, tăng tính ổn định của mạng và thoả thuận cấp dịch vụ nhất quán hơn.
• Tự động hoá và phân tích thông qua “mạng thông minh” giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và quản lý.
• Các giải pháp tổng thể và các mô hình dịch vụ linh hoạt, để giúp định hướng cấu trúc hỗ trợ với các ưu tiên chiến lược.

Dịch vụ hỗ trợ quản trị cho Trung Tâm Dữ Liệu
Tối ưu hoá tính sẵn sàng trong trung tâm dữ liệu thông qua thoả thuận hỗ trợ đơn nhất.

Mục Tiêu
• Giảm chi phí để cho phép đầu tư vào các hoạt động chiến lược khác.
• Duy trì chất lượng và tính sẵn sàng dịch vụ cao liên tục.
• Tận dụng nguồn lực nội bộ để tập trung vào các hoạt động tăng doanh số khác.
• Đơn giản hoá trong giải quyết với sự phức tạp ngày càng tăng của hạ tầng CNTT và các nhà cung cấp.
• Giảm thiếu rủi ro với các thay đổi.
• Nâng cao sự linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh để nắm bắt các cơ hội thị trường mới.

Giải Pháp
• Đầu mối đơn nhất để đơn giản hoá việc quản lý môi trường đa nhà cung cấp phức tạp và các hợp đồng hỗ trợ
• Giảm chi phí lên tới 20% và dự đoán được chi phí phát sinh qua việc thống nhất các nhà cung cấp theo thoả thuận dịch vụ hỗ trợ đa hãng với IBM.
• Cải thiện tính sẵn sàng 5-10% qua việc bảo trì chủ động, tự động hoá và các thoả thuận mức dịch vụ nhất quán hơn.
• ‘As a Service’ giảm Capex thông qua Opex giúp quản lý vòng đời của cơ sở hạ tầng và mở rộng hoặc thay thế công nghệ theo một thoả thuận duy nhất.
• Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng Watson cho phép xác định và giải quyết các vấn đề trước khi ảnh hưởng tới dịch vụ khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ quản trị cho Cửa Hàng Bán Lẻ và Các Thiết Bị Đầu Cuối của Ngân Hàng
Các giải pháp cho Bán lẻ và Chi nhanh theo mô hình ‘as a Service’ và tối ưu hoá tính sẵn sàng với phân tích tiên đoán.

Mục Tiêu
• Cung cấp trải nghiệm khách hàng cao cấp qua nhiều kênh là chìa khoá để duy trì và phát triển doanh nghiệp.
• Giải pháp hỗ trợ tích hợp dữ liệu với sự hiểu biết và độ tin cậy để mang lại trải nghiệm khách hàng cao cấp.
• Giảm chi phí cho phép đầu tư vào các mục tiêu chuyển đổi là một điều kiện ưu tiên để duy trì tính cạnh tranh.
• Hiệu suất hoạt động dựa trên các giải pháp đa điểm từ các nhà cung cấp riêng lẻ có thể tốn kém trong thời gian dài và tốn nhiều thời gian để quản lý.
• Giảm sự phức tạp lẫn lộn công nghệ mới và cũ từ nhiều nhà cung cấp trong môi trường chi nhánh bán lẻ có thể tạo ra những thách thức bảo trì phức tap.

Giải Pháp
• Cách tiếp cận sáng tạo và thông minh hơn để giúp thúc đẩy tính sẵn sàng và hiệu quả chi phí
• Sử dụng phân tích tiên đoán trong giám sát và quản lý dịch vụ để xác định và giải quyết các vấn đề trước khi ảnh hưởng tới dịch vụ khách hàng
• Chi phí có thể dự đoán được thông qua hợp nhất các nhà cung cấp theo một thoả thuận hỗ trợ duy nhất
• Công nghệ bán lẻ, ATM & chi nhánh theo mô hình ‘As a Service’ cho phép chuyển đổi chi phí đầu tư (Capex) thành chi phí hoạt động (Opex).
• Các giải pháp tổng thể và đa hãng giúp chuyển đổi bán lẻ và chi nhánh qua ATM, POS, mobile & kiosk
• Mô hình dịch vụ linh hoạt, giúp định hướng cấu trúc hỗ trợ với các ưu tiên chiến lược.

Dịch vụ hỗ trợ phần mềm mã nguồn mở (OSS)
Tối ưu hoá tính sẵn sàng trong môi trường mã nguồn mở thông qua thoả thuận hỗ trợ đơn nhất.

Mục Tiêu
• Tận dụng sự linh hoạt của OSS để đẩy mạnh các cơ hội kinh doanh mới và cải thiện tốc độ ra thị trường.
• Giảm phức tạp của việc hỗ trợ môi trường OSS để hợp lý hoá chi phí, cho phép đầu tư vào các dự án chuyển đổi
• Tối ưu hoá tính sẵn sàng của OSS để đảm bảo doanh nghiệp luôn hoạt động và mang lại trải nghiệm khách hàng cao cấp
• Giảm rủi ro và giải phóng các nguồn lực nội bộ có giá trị bằng cách đảm bảo tiếp cận với các kỹ năng OSS đúng khi cần thiết nhất.

Giải Pháp
• Dịch vụ hỗ trợ OSS của IBM cung cấp nguồn hỗ trợ kỹ thuật duy nhất cho một số gói OSS thông dụng chạy trên điện toán đám mây hoặc trên x86, IBM® Power® và IBM z Systems®
• Dịch vụ hỗ trợ từ xa cung cấp chuẩn đoán, cài đặt, cách thực hiện và hỗ trợ sử dụng
• Cung cấp các lựa chọn liên tục và thời gian đáp ứng nhanh thực tế cho bất kỳ vấn đề nào.
• Dịch vụ này được thiết kế nhằm đơn giản hoá hỗ trợ và tối ưu hoá tính sẵn sàng cho các phần mềm mã nguồn mở (OSS).

Tiến hành mua IBM Bản Quyền trực tiếp tại hãng hoặc thông qua các đối tác phân phối giải pháp tại Việt Nam như SOFT365. Mua IBM Bản Quyền bản quyền thông qua nhà phân phối, khách hàng sẽ hưởng lợi và ưu thế về tư vấn bản quyền, chính sách giá, sản phẩm và hợp pháp hóa giấy tờ. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hưởng chính sách giá tốt nhất.

 

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN MUA PHẦN MỀM BẢN QUYỀN TẠI SOFT365
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà GIC, số 89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: [email protected]
Điện thoại: 024 7305 0506 | 028 7308 0508
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | [email protected]

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI