HƯỚNG DẪN TẠO TENANT AZURE ACTIVE DIRECTORY B2C

Trước khi các ứng dụng của bạn có thể tương tác với Azure Active Directory B2C, các ứng dụng đó phải được đăng ký trong tenant mà bạn quản lý.
Nếu bạn chưa có tài khoản Azure, hãy đăng ký ngay tại đây.

Tạo một tenant Azure AD B2C

 1. Đăng nhập vào Azure portal.
 2. Hãy chắc chắn rằng Directory bạn đang dùng có trong thuê bao Azure của bạn.
  Chọn bộ lọc Directory + subsrciption trong menu ở trên đầu và sau đó chọn directory có trong thuê bao của bạn. Directory này sẽ khách với các cái khác là nó sẽ chứa tenant Azure AD B2C.
 3. Chọn Create a resource trên góc trái của Azure portal.
 4. Tìm và chọn Active Directory B2C, sau đó ấn Create.
 5. Chọn Create a new Azure AD B2C Tenant.
 6. Điền tên công ty trong Organization name và tên domain trong Initial domain name. Chọn quốc gia trong Country or region (thông tin này không thay đổi được sau khi đã chọn), và ấn vào Create.
 7. Khi tenant đã được tạo xong, ấn vào đường link Create new B2C Tenant or Link to existing Tenant trên đầu trang.
  Link tenant breadcrumb link highlighted in Azure portal
 8. Chọn Link an existing Azure AD B2C Tenant to my Azure subscription.
 9. Chọn tenant đã tạo trong Azure AD B2C Tenant, sau đó chọn thuê bao trong mục Subscription.
  Trong mục Resource group, chọn Create new. Điền tên của group tài nguyên sẽ chứa tenant, chọn Resource group location và ấn vào Create.

Sử dụng Directory có tenant B2C của bạn.

Để bắt đầu sử dụng tenant Azure AD B2C mới của bạn, bạn cần chuyển sang Directory có chứa tenant.
Chọn bộ lọc Directory + subscription trong menu trên đầu Azure portal và chọn directory có chứa tenant Azure AD B2C của bạn.
Nếu bạn không thấy tenant Azure B2C của bạn trong danh sách, hãy refresh lại trang Azure portal của bạn và chọn lại bộ lọc một lần nữa.

Thêm Azure AD B2C vào mục ưa thích

Tùy chọn này giúp bạn dễ dàng hơn để chọn tenant Azure AD B2C khi tích hợp các ứng dụng với Azure AD.
Thay vì tìm kiếm Azure AD B2C trong mục All Services mỗi lần bạn muốn làm việc với tenant của mình, bạn có thể thêm tenant vào mục ưa thích. Sau đó, bạn có thể nhanh chóng chọn Azure AD B2C từ menu Favorites ở mục bên tay trái.
Để thực hiên điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:
 1. Chọn All Services từ menu phía tay trái trong Azure portal.
 2. Điền Azure AD B2C trong hộp tìm kiếm.
 3. Ấn vào dấu sao để thêm Azure AD B2C vào mục ưa thích.
 4. Sau đó, Azure AD B2C sẽ xuất hiện trong menu phía tay trái trong mục Favorites. Bạn có thể kéo mục đó cao hơn trong danh sách nếu bạn muốn.
Azure AD là nền tảng định danh mạnh mẽ dựa trên nền tảng cloud phổ biến và được ưa chuộng hiện nay. Với tính năng đăng nhập một lần và xác thực nhiều lớp, Azure AD sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ người dùng chống lại tới 99.9% các cuộc tấn công mạng. Tuy nhiên việc tích hợp Azure AD vào hệ thống, ứng dụng của bạn cũng như việc quản lý tài khoản Azure sao cho tối ưu là một thách thức với nhiều quản trị viên IT hiện nay. Hãy để TSG giúp bạn với dịch vụ quản trị và tư vấn Azure. Chúng tôi hỗ trợ giảm thiểu các yêu cầu về quản trị, giảm thiểu chi phí sử dụng Azure và mang lại sự minh bạch, rõ ràng khi sử dụng dịch vụ quản trị Azure tại TSG.