HỘI THẢO | ĐƯA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỒNG HÓA DỰA TRÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO XỬ LÝ VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

Luôn đi đầu trong vận dụng giải pháp công nghệ hiện tại,áp dụng AI trong ứng dụng tới khách hàng, Microsoft tiên phong trong giới thiệu giải pháp UI Path cho tự động hóa công nghệ. Là Đối tác Vàng Microsoft tại Việt Nam, TSG-SOFT365 kết hợp cùng hãng Microsoft tổ chức buổi hội thảo chuyên đề, “ĐƯA CÔNG NGHỆ TỰ ĐỒNG HÓA DỰA TRÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀO XỬ LÝ VÀ VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ’ nhằm giới thiệu giải pháp mới nhất về phát triển web và tự động hóa tới khách hàng.