OFFICE 365 CƠ BẢN

DỊCH VỤ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO OFFICE 365 CƠ BẢN

Khóa học đào tạo Office 365 tại TSG – Soft 365 mang lại sự tương tác trực quan với khả năng tự phân tích kinh doanh. Học viên sau mỗi khóa học có thể tự tiếp cận dựa trên các yêu cầu cụ thể và mục đích kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, từ đó phân tích, khai thác toàn bộ tiềm năng của Office 365, nhằm hợp lý hóa quy trình triển khai, cung cấp kế hoạch thực thi thích hợp nhất cho quý khách hàng

Khóa học đào tạo Office 365 cơ bản cung cấp các kiến thức cơ bản về Office 365 và các bài thực hành dựa trên các dữ liệu thực tế của doanh nghiệp. Khám phá cách tận dụng Office 365 để giao tiếp, cộng tác và cải thiện năng suất trong toàn nhóm và tổ chức.

Lộ trình chương trình đào tạo Office 365 bao gồm 5 module với những nội dung chi tiết như sau:

MODULE 1: TỔNG QUAN OFFICE 365

Giới thiệu tổng quan về Office 365, giúp người học có được cái nhìn tổng quan về Office 365. Ứng dụng Office 365 và thực tiễn công việc hàng ngày, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.

office 365

• Tổng quan về Office 365
• Cách thức truy cập Office 365
• Quản lý tài khoản Office 365 của cá nhân

Tìm hiểu và truy cập Office 365
• Đăng nhập Office 365
• Truy cập các dịch vụ có trên Office 365
• Quản lý và chỉnh các thông tin cá nhân

• Hiểu biết tổng quan về Office 365
• Nắm được tổng quan về các dịch vụ có trên Office 365
• Đăng nhập Office 365 trên các thiết bị
• Quản lý tài khoản Office 365 của cá nhân

MODULE 2: SỬ DỤNG OUTLOOK ONLINE

Module này giúp người học quản lý email, lịch, danh bạ và nhóm trên giao diện webmail của Office 365. Làm việc mọi lúc mọi nơi mà không bị phụ thuộc vào thiết bị sử dụng.

outlook online

• Quản lý email trên webmail
• Quản lý lịch cá nhân, lịch được chia sẻ
• Quản lý danh bạ cá nhân
• Quản lý đính kèm trong email
• Cấu hình kết nối tới email trên các thiết bị

Using Outlook Online
• Quản lý gửi nhận và các thao tác trên webmail
• Làm việc với đính kèm trên webmail
• Tương tác và quản trị lịch cá nhân cũng như lịch được chia sẻ
• Quản lý danh bạ
• Cấu hình kết nối tới email trên các thiết bị

• Tạo, gửi và nhận email
• Tìm kiếm và lọc thư
• Tạo các lịch hẹn trên Calendar
• Quản lý các nhắc việc trên Calendar
• Thêm lịch và chia sẻ lịch
• Thêm mới hoặc cập nhật thông tin trên danh bại
• Chèn liên hệ, tạo nhóm và tìm kiếm danh bạ
• Tạo chữ ký và tạo các quy tắc giúp sắp xếp hộp thư một cách khoa học

MODULE 3: SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS

Module này giúp học viên đào tạo Office 365 giao tiếp, tương tác và làm việc nhóm trong doanh nghiệp. Nhắn tin, chia sẻ tài liệu, cộng tác trên cùng tài liệu và họp nhóm bất cứ nơi đâu.

microsoft teams

• Tổng quan về Microsoft Teams
• Nhắn tin trên Microsoft Teams
• Hội thảo trên Microsoft Teams
• Đặt lịch trên Microsoft Teams
• Làm việc nhóm, tương tác trên cùng dữ liệu với Teams

• Quản lý danh bạ và nhóm trên Microsoft Teams
• Tạo và quản lý các kênh trên Teams
• Quản lý thành viên trên Teams
• Chat nhóm và chat 1-1 trên Teams
• Đặt lịch họp trên Teams
• Ghi lại cuộc họp Teams và quản lý tab trên Teams

• Hiểu về các tính năng và khả năng làm việc nhóm của Teams
• Chat nhóm và chat 1-1 trên Teams
• Đặt lịch họp trên Teams hoặc tạo một cuộc họp nhóm trên Teams
• Quản lý tài liệu và thành viên trên Teams

MODULE 4: SỬ DỤNG SHAREPOINT ONLINE

Module hướng dẫn người học truy cập Sharepoint, tìm kiếm, tương tác và chia sẻ tài liệu trên Sharepoint Online.

sharepoint

• Làm việc với Sharepoint site
• Quản lý workflow trên sharepoint

• Tìm kiếm nội dung trên Sharepoint site
• Tùy chỉnh các liên kết điều hướng
• Quản lý phê duyệt nội dung

• Biết cách tìm kiếm tài liệu trên site
• Tùy chỉnh giao diện Sharepoint site
• Biết cách sắp xếp và bố trí nội dung

MODULE 5: SỬ DỤNG ONEDRIVE FOR BUSINESS VÀ ONENOTE ONLINE

Module giúp người học tạo, chỉnh sửa hoặc chia sẻ dữ liệu với người khác trên OneDrive for Business. Hiểu được khái niệm và làm việc với page, session, notebook trên Microsoft OneNote.

one note and one drive

• Tổng quan về OneDrive for Business
• Tổng quan về OneNote online

Sử dụng OneDrive for Business
• Tạo, xem và chỉnh sửa tài liệu của bạn trên OneDrive for Business
• Quản lý và chia sẻ dữ liệu qua OneDrive for Business

Sử dụng OneNote
• Tạo và thiết kế một cuốn sổ tay ghi chú
• Tạo và quản lý các ghi chú của bạn
• Chia sẻ ghi chú và cộng tác trong công việc

• Nắm được sự khác nhau giữa OneDrive và OneDrive for Business
• Tạo và quản lý dữ liệu trên OneDrive for Business
• Truy cập dữ liệu trên OneDrive từ các thiết bị khác nhau
• Chia sẻ dữ liệu với người cộng tác
• Tạo và quản lý sổ tay ghi chú với OneNote
• Chia sẻ các thông tin ghi chú từ OneNote
• Tìm kiếm thông tin từ OneNote
• Quản lý nội dung trên sổ tay OneNote

Liên hệ để nhận tư vấn cụ thể về các giải pháp, sản phẩm phần mềm Office 365 bản quyền và dịch vụ triển khai Office 365 trong doanh nghiệp

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/