DELTAXML BẢN QUYỀN

DELTAXML – SO SÁNH HỢP NHẤT XML ĐƠN GIẢN

DeltaXML được thành lập và đăng ký tại vương quốc Anh, sản phẩm đầu tiên được ra đời năm 2001. Từ thời điểm phát hành đến nay, đội ngũ phát triển luôn dành thời gian để phát triển hỗ trợ các sản phẩm So sánh và Hợp nhất XML để hoàn thiện hệ thống sản phẩm của DeltaXML.

Chính vì sự nỗ lực của đội ngũ phát triển, sản phẩm của DeltaXML đã được hàng trăm nghìn khách hàng sử dụng thường xuyên trên toàn thế giới trong rất nhiều lĩnh vực từ năng lượng, giáo dục, lập trình đến tài chính sản xuất.

Cách nhanh nhất để so sánh và hợp nhất XML

Cho dù đang làm việc với các tài liệu, dữ liệu hoặc mã, DeltaXML cung cấp sự so sánh và hợp nhất dựa trên XML đáng tin cậy, hiệu quả nhất.

Hoạt động trong cấu trúc XML của bạn, tập trung vào các thay đổi thực sự, quan trọng, không lãng phí thời gian với những khác biệt không liên quan.

API toàn diện và các loại đầu ra có thể định cấu hình của nó làm cho DeltaXML hoàn hảo để tích hợp vào các hệ thống quản lý tài liệu hoặc nhúng vào các sản phẩm thương mại.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

Documents

Giảm rủi ro sai sót và cắt giảm chi phí, tự động phát hiện thay đổi, đáng tin cậy.

Xem thêm

So sánh và hợp nhất tài liệu: giảm thiểu công việc, loại bỏ lỗi

Xác định và quản lý các thay đổi hoặc chỉnh sửa trong tài liệu không cần phải tốn nhiều công sức hoặc chi phí, ngay cả khi chúng rất cần thiết cho việc tuân thủ, chất lượng hoặc an toàn sản phẩm.

Phần mềm DeltaXML chuyển đổi các phần quan trọng trong vòng đời tài liệu, tự động hóa các quy trình dễ bị mất thời gian và dễ bị lỗi nhất trong việc xác định và hợp nhất các khác biệt giữa các tài liệu.

Hoàn hảo, so sánh tài liệu nhanh

Giải pháp so sánh của DeltaXML xác định tất cả các khác biệt có liên quan giữa các tài liệu XML, bất kể tài liệu đó lớn và phức tạp đến mức nào. Các kết quả có thể được xuất ra dưới dạng phiên bản được đánh dấu của các tệp gốc hoặc dưới dạng tệp XML nhỏ gọn chỉ với các thay đổi.

Không giống như các hệ thống truyền thống sử dụng so sánh từng dòng, DeltaXML hoạt động trong cấu trúc của các tài liệu để xác định nơi tồn tại sự khác biệt thực sự. Điều này làm giảm đáng kể công việc thủ công được yêu cầu và giảm thiểu rủi ro những thay đổi quan trọng bị bỏ qua.

Tự động hoặc thủ công, hợp nhất tài liệu dựa trên quy tắc

Phần mềm DeltaXML tự động kết hợp lại nhiều tệp XML với tổ tiên chung của chúng. Nó kiểm tra cấu trúc của mỗi tài liệu để phát triển một bức tranh hoàn chỉnh về tất cả các thay đổi, trên tất cả các tệp, bất kể lớn hay phức tạp.

Trong quy trình tự động, nó hợp nhất tất cả các chỉnh sửa lại thành một tài liệu được đánh dấu, áp dụng tất cả các chỉnh sửa thẳng và sử dụng các quy tắc tùy chỉnh mạnh mẽ để xác định cách xử lý tất cả các thay đổi xung đột. 

Xem chi tiết

Code

Hợp tác, hợp lý hóa và đơn giản hóa gỡ lỗi, với so sánh thông minh và hợp nhất mã XML.

Xem thêm

So sánh mạnh mẽ và hợp nhất các bộ dữ liệu XML

Khi cần xác định các thay đổi hoặc mã kết hợp lại, các công cụ trực quan rất tốn thời gian và dễ bị lỗi, trong khi các tập lệnh tùy chỉnh có thể tạo ra nhiều công việc hơn mức cần lưu.

Phần mềm DeltaXML phân tích cấu trúc các tệp của bạn và xem xét một cách có hệ thống tất cả các sự khác biệt. DeltaXML có thể chạy một loạt các quy tắc có thể định cấu hình để hợp nhất chúng lại thành một tệp một cách an toàn hoặc tạo một tệp đầu ra, được đánh dấu với các chi tiết về tất cả các khác biệt.

Các sản phẩm DeltaXML có thể được tích hợp vào các hệ thống và quy trình hoặc được sử dụng làm công cụ độc lập của các nhà phát triển và người thử nghiệm. Chúng được một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới tin tưởng để giúp quản lý các thay đổi trong tệp XML.

Hợp nhất XML có thể cấu hình

Các giải pháp hợp nhất của DeltaXML cho phép người dùng chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi theo cách thủ công hoặc tự động kết hợp lại nhiều tệp XML với các phiên bản trước của chúng. DeltaXML kiểm tra cấu trúc của mỗi tệp để phát triển một bức tranh hoàn chỉnh về tất cả các thay đổi, trên tất cả các tệp, bất kể lớn hay phức tạp.

Trong một quy trình tự động, nó hợp nhất tất cả các khác biệt lại thành một tệp được đánh dấu, sử dụng các quy tắc tùy chỉnh mạnh mẽ để xử lý các thay đổi, bao gồm các xung đột. 

Xem chi tiết

Data

Giúp hiểu được sự thay đổi trong các bộ dữ liệu XML lớn và quản lý các tệp cấu hình phức tạp..

Xem thêm

So sánh mạnh mẽ và hợp nhất các bộ dữ liệu XML

Khi cần xác định các thay đổi hoặc kết hợp lại sự khác biệt giữa các bộ dữ liệu XML phức tạp, các công cụ trực quan rất tốn thời gian và dễ bị lỗi, trong khi các tập lệnh tùy chỉnh có thể trở nên khó khăn để phát triển và duy trì.

Phần mềm DeltaXML phân tích cấu trúc dữ liệu và xem xét một cách có hệ thống tất cả các khác biệt. DeltaXML có thể chạy một loạt các quy tắc có thể định cấu hình để hợp nhất chúng lại một cách an toàn vào một tập dữ liệu hoặc tạo một tệp đầu ra, được đánh dấu với các chi tiết về tất cả các khác biệt.

Các sản phẩm DeltaXML có thể được tích hợp vào các hệ thống và quy trình hoặc được các chuyên gia kỹ thuật sử dụng làm công cụ độc lập. DeltaXML được một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới tin tưởng để giúp quản lý các thay đổi trong dữ liệu XML.

So sánh XML đáng tin cậy

Giải pháp so sánh của DeltaXML xác định tất cả các khác biệt có liên quan giữa các bộ dữ liệu XML, bất kể dữ liệu lớn và phức tạp như thế nào. Các kết quả có thể được xuất ra dưới dạng phiên bản được đánh dấu của các tệp gốc hoặc dưới dạng tệp XML nhỏ gọn chỉ với các thay đổi.

Không giống như các hệ thống truyền thống sử dụng so sánh từng dòng, DeltaXML hoạt động trong cấu trúc của XML để xác định nơi tồn tại sự khác biệt thực sự. Điều này làm giảm đáng kể công việc thủ công được yêu cầu và giảm thiểu rủi ro những thay đổi quan trọng bị bỏ qua. 

Xem chi tiết

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

So sánh nội dung

Phần mềm so sánh DeltaXML cho phép  tìm và trình bày tất cả các thay đổi có liên quan trong các tài liệu hoặc tệp XML của mình.

Các thuật toán tinh vi của nó diễn giải cấu trúc XML của bạn và tìm ra các thay đổi thực sự ở đâu. Các kết quả có thể được chuyển đổi thành bất kỳ hình thức nào mà hệ thống hoặc quy trình của bạn yêu cầu.

Bộ công cụ sức mạnh doanh nghiệp của DeltaXML có API linh hoạt có thể được tích hợp trong suốt vào hầu hết mọi hệ thống hoặc sản phẩm. Có 4 sản phẩm của DeltaXML để so sánh nội dung:

   XML Compare

   DITA Compare

   DocBook Compare

   JSON Compare

Hợp nhất nội dung

Phần mềm hợp nhất DeltaXML cho phép kết hợp lại một cách thông minh nhiều tài liệu hoặc bộ dữ liệu vào một tệp.

Nó diễn giải cấu trúc XML cơ bản để xác định tất cả các thay đổi có ý nghĩa và hợp nhất chúng thành một tệp hoàn chỉnh, được đánh dấu. Các kết quả được xem dễ dàng trong trình soạn thảo XML hoặc có thể được xử lý bằng các quy tắc tùy chỉnh.

Bộ công cụ mạnh mẽ này có API linh hoạt có thể được tích hợp trong suốt vào hầu hết mọi hệ thống hoặc sản phẩm. Có 2 sản phẩm của DeltaXML chuyên dụng để hợp nhất các nội dung cụ thể.

 XML Merge

 DITA Merge

HÌNH THỨC CẤP PHÉP

DeltaXML cho phép người dùng mua License dưới 3 hình thức khác nhau.

Giấy phép người dùng được đặt tên

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được sử dụng bởi một người dùng.

Người dùng được đặt tên có thể được xác định là tên người dùng tương ứng với một người nhận dạng, giấy phép không thể được sử dụng với các tài khoản chung hoặc dịch vụ như quản trị viên hoặc khách. Giấy phép người dùng được đặt tên của phần mềm DeltaXML chỉ có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị bởi một người dùng.

Giấy phép người dùng được đặt tên chỉ có thể được sử dụng với các hệ điều hành hỗ trợ xác thực người dùng như Microsoft Windows, Apple MacOS và Linux. Ngoài ra, các hệ thống xác thực như / etc / passwd, Workgroups, LDAP và Active Directory có thể được sử dụng.

Giấy phép máy chủ

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được nhiều người dùng sử dụng.

Giấy phép máy chủ cho phép một máy tính được chỉ định (máy chủ) chạy phần mềm DeltaXML. Mặc dù loại giấy phép này có tên ‘Máy chủ’, nhưng nó được áp dụng như nhau cho bất kỳ loại máy tính nào như hệ thống máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Giấy phép có sẵn trên cơ sở đăng ký (nơi phần mềm hoạt động trong một thời hạn cố định trong thời gian cập nhật và hỗ trợ cũng có sẵn). 

Giấy phép OEM

Cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng và phân phối lại trong một ứng dụng cụ thể.

Giấy phép phân phối lại (OEM) cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng trong một ứng dụng được chỉ định, sau đó được cấp phép cho người dùng cuối. Các điều khoản của giấy phép Phân phối lại này sẽ phụ thuộc vào bản chất của ứng dụng và khối lượng người dùng cuối sẽ được triển khai.

SOFT 365 có phân phối các sản phẩm của DeltaXML bản quyền với giá ưu đãi nhất. Liên hệ SOFT365 ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tối ưu nhất.

CHỨNG NHẬN ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN SOFT365 - CÁC HÃNG PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI
http://soft365.vn - https://store.soft365.vn/ - Hotline: 0936 362 158

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM BẢN QUYỀN TẠI TSG
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TSG
Địa chỉ: Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hồ Chí Minh: Tầng 5, tòa nhà số 89 Vạn Kiếp, phường 03, quận Bình Thạnh, TP HCM
Website: www.soft365.vn - store.soft365.vn | Email: [email protected]
Điện thoại: 024 7305 0506 | 028 7308 0508
Gặp tổng đài tư vấn: 0936 362 158 | [email protected]

GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU - DỊCH VỤ HOÀN HẢO
SOFT365 - ĐỐI TÁC ỦY QUYỀN CỦA CÁC HÃNG PHẦN MỀM NỔI TIẾNG TRÊN THẾ GIỚI