nhóm office 365 banner

CÁCH QUẢN LÝ OFFICE 365 BẢN QUYỀN DỰA TRÊN NHÓM THÔNG QUA AZURE PORTAL

Thách thức lớn nhất đối với bất kỳ Quản trị viên Office 365 nào là quản lý các giấy phép bản quyền sau khi chọn mua Office 365 một cách hiệu quả. Cho đến nay, trung tâm quản trị Office 365 không cung cấp nhiều tùy chọn để tự động hóa việc cấp phép Office 365 một cách hiệu quả. Quy trình thủ công do trung tâm quản trị Office 365 cung cấp sẽ đáp ứng đủ đối với nhóm người dùng nhỏ. Tuy nhiên, đối với các tổ chức lớn hơn, tự động hóa việc gán giấy phép là cần thiết, vì quy trình thủ công rất phức tạp và dễ bị lỗi. Do đó, các quản trị viên phải dành thời gian đáng kể, để chuẩn bị các tập lệnh PowerShell phức tạp để đạt được mức độ tự động hóa theo yêu cầu. Xem xét các phản hồi được cung cấp bởi khách hàng của họ trong việc tự động chuyển nhượng giấy phép, Microsoft đã giới thiệu một hệ thống quản lý giấy phép Office 365 dựa trên nhóm mới thông qua Azure Portal. Hệ thống phân công dựa trên nhóm này, có thể được sử dụng cho cả hai nhóm được tạo trong Azure AD và cả các nhóm được đồng bộ hóa từ Thư mục hoạt động tại chỗ.

Chuyển nhượng giấy phép cho các nhóm

Khi bạn mở Cổng thông tin Azure của mình , hãy điều hướng đến phần “Licenses” có trong Azure Active Directory. Danh sách các sản phẩm, hiện có sẵn cho doanh nghiệp, tổ chức, sẽ được hiển thị trong trang Licenses.

nhóm office 365 1

Chọn giấy phép sản phẩm mà bạn muốn gán cho các nhóm và nhấp vào nút “Assign”. Khi bạn nhấp vào nút “Assign”, trang Chọn người dùng (User Selection) sẽ xuất hiện. Trong trường “Users and Groups”, bạn có thể chọn danh sách các nhóm và chỉ định các sản phẩm đã chọn.

nhóm office 365 2

Sau khi lựa chọn người dùng hoàn tất, “Assignment Options” – Tùy chọn Chuyển nhượng của Nhà cung cấp sẽ hiển thị danh sách các dịch vụ khả dụng cho sản phẩm đã chọn. Bạn có thể tắt một số tính năng, nếu bạn không muốn gán chúng cho một nhóm.

nhóm office 365 3

Bấm vào OK, khi bạn hoàn thành việc lựa chọn của mình. Sau đó, khi bạn nhấp vào “Assign”, sản phẩm đã chọn sẽ được chỉ định cho tất cả người dùng trong nhóm được chọn. Bạn sẽ nhận được thông báo trong Azure Portal, nếu việc chuyển nhượng giấy phép hoàn tất hoặc nếu có bất kỳ vấn đề nào trong việc chuyển nhượng giấy phép.

Khi quá trình gán giấy phép hoàn tất, khi bạn xem trang “Licenses” trên Cổng thông tin Azure, danh sách các giấy phép được kế thừa cho các nhóm sẽ được hiển thị.

nhóm office 365 4

Để hoàn tất quy trình gán giấy phép dựa trên Nhóm, bạn phải xóa tất cả các giấy phép trực tiếp được chỉ định cho người dùng. Ví dụ: khi bạn mở trang giấy phép của người dùng, danh sách các sản phẩm được chỉ định cho người dùng sẽ được hiển thị.

nhóm office 365 5

Bạn có thể xóa các giấy phép được gán trực tiếp cho người dùng, để cho phép cấp phép theo nhóm. Tuy nhiên hãy thận trọng, khi xóa giấy phép trực tiếp cho người dùng đã chọn, vì quyền truy cập dịch vụ của người dùng không nên bị gián đoạn khi xóa các giấy phép này. Bạn cầm xem xét những điểm sau:

♦  Vì việc gán giấy phép dựa trên các nhóm ở chế độ xem trước, quy trình được đề cập ở trên có thể thay đổi một khi nó thường có sẵn.
♦  Ngay bây giờ phân công giấy phép dựa trên nhóm không hỗ trợ các nhóm lồng nhau. Giấy phép được chỉ định cho người dùng cấp đầu tiên.
♦  Giấy phép được chỉ định cho người dùng thông qua nhóm chỉ có thể được quản lý từ Azure Portal. Quản lý các giấy phép này từ trung tâm quản trị Office 365 sẽ gây ra lỗi.
♦  Để sử dụng phân bổ giấy phép dựa trên nhóm, Đăng ký Azure là bắt buộc, ít nhất là ngay bây giờ. Nó có thể thay đổi một khi nó thường có sẵn.
♦  Khi các dịch vụ mới được Microsoft thêm vào một sản phẩm, nó sẽ tự động được gán cho người dùng trong nhóm.

Ngoài ra, nếu ban cần một Công cụ quản lý giấy phép Office 365 hiệu quả để gán, xóa và tái chế giấy phép người dùng Office 365 bản quyền một cách hiệu quả. Hãy tham khảo dịch vụ triển khai Office 365 của SOFT 365. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể về Office 365 bản quyền, dịch vụ triển khai và khóa học Office 365 tại SOFT 365.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508

🎯 HOTLINE 24/7: 0936 362 158

📩 [email protected]

🏁 https://store.soft365.vn/