AUTODESK AUTOCAD PLANT 3D BẢN QUYỀN

Đánh giá bài viết

Định tuyến ống tự động

AutoCAD Plant 3D giúp các nhà thiết kế đường ống tạo ra các thiết kế nhà máy 3D nhanh hơn.

TÍNH NĂNG CỦA AUTOCAD PLANT 3D

Định tuyến ống tự động

Các lệnh AutoCAD để định tuyến đường ống theo hướng đặc tả

Xác thực dữ liệu P&ID

Tích hợp chặt chẽ giữa P & ID và mô hình.

Orthographic Drawings và Piping Isometrics

Tạo các bản vẽ orthographic dựa trên mô hình nhất quán hơn.

Hợp tác dựa trên đám mây

Chia sẻ các dự án và mời người khác làm việc cộng tác.

Hỗ trợ thiết bị đo đạc

Đặt thiết bị trực tiếp từ bảng công cụ đo đạc, và đặt theo cách tương tự như các thành phần đường ống.

Sao lưu dự án

Dễ dàng tạo một bản sao lưu cục bộ cho dự án của bạn.

Tìm kiếm, quản lý dự án

Tìm tệp thiết kế dự án nhanh hơn.

Cải tiến Vault

Tích hợp tốt hơn với phần mềm quản lý dữ liệu Vault.

Cải tiến Isometric

Các công cụ cải thiện sự biểu diễn của các đường bị lệch trong đường ống.

Cải thiện hiệu suất đồ họa 3D

Bộ công cụ này giúp tăng tốc đồ họa phần cứng cho hiệu suất nhanh hơn.

Luồng công việc đơn giản

Nhiều lệnh dự án có thể xử lý trong “Project Manager”. Điều này làm cho các luồng công việc, như chỉnh sửa thông số kỹ thuật đường ống cũng trở nên dễ dàng hơn.

P & ID painter

Hiển thị đường kẻ và thành phần màu theo giá trị thuộc tính.

P & ID định hướng theo thông số

Kiểm tra tính nhất quán của đường ống trong P & ID.

Cải tiến trình kết nối ngoài trang trong P & ID

Hỗ trợ tính nhất quán dữ liệu trên P & ID cho các dòng công cụ và quy trình.

Xác thực dữ liệu ID & P

P & ID và mô hình bộ công cụ 3D của AutoCAD Plant được tích hợp chặt chẽ.

Hình thức cấp phép AutoCAD Plant 3D bản quyền

Tương tự như Autodesk Mechanical, phần mềm AutoCAD Plant 3D bản quyền được tích hợp và cấp phép theo phần mềm Autodesk AutoCAD dưới dạng giấy phép Thuê bao theo năm.

Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm với các thời hạn như sau:

 1 năm

 2 năm

3 năm

Với các tuỳ chọn phiên bản cho sản phẩm

StandAlone : Cho 1 người dùng duy nhất

Network License : Chia sẻ cho nhiều người dùng

Chứng nhận từ Autodesk

SOFT365 hiện đang là đại lý uỷ quyền cung cấp các sản phẩm của Autodesk tại thị trường Việt Nam.

SOFT365 đã từng vượt qua nhiều công ty khác của khu vực trong chương trình SGI (tăng tưởng doanh số vượt trội và phát triển thị trường) và được đứng vào hàng ngũ TOP 5 của ASEAN – trong Quý 1/2017 khu vực Đông Nam Á (ASEAN)