Allround Automations là nhà cung cấp hàng đầu các công cụ phát triển của Oracle, với hơn 450.000 người dùng tại hơn 60.000 công ty và tổ chức tại 173 quốc gia. Tầm nhìn của Allround Automations là cung cấp các công cụ hữu ích cho các nhà phát triển Oracle với mức giá hợp [...]
Aquafold là nhà cung cấp và phát triển các công cụ dành chuyên nghiệp phục vụ cho việc hợp tác, phân tích và đổi mới Các công cụ của Aquafold cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề trong thế giới thực, khả năng hỗ trợ tuyệt vời để giúp người dùng [...]
INFRAGISTICS - CHO TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI Infragistics được thành lập vào năm 1989, chuyên cung cấp các công cụ hỗ trợ trong việc phát triển giao diện người dùng (UI) và các thành phần cho một loạt ứng dụng dành cho nhà phát triển, trên tất cả các nền tảng. Infragistics cũng là nhà cung [...]
Công nghệ dựa trên điện toán đám mây, Internet của Vạn vật (IoT), hay Trí tuệ nhân tạo chuyển đổi cách thức hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam. Đối với lĩnh vực sản xuất, công nghệ nâng cao năng lực vận hành, đổi mới sáng tạo sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nhiên [...]