Ngày 30/03 vừa qua, SOFT365 đã tổ chức thành công buổi hội thảo về bộ giải pháp dành cho khách hàng khối giáo dục với chuyên đề“ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC” [...]
Read more
Tiếp nội thành công của Workshop về bộ giải pháp bảo mật toàn diện Microsoft 365 Business Premium, được tổ chức ngày 28.02.2023 và 15.03.2023 vừa qua, SOFT365 tiếp tục hội thảo trực tuyến cũng [...]
Read more