• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


NetSupport DNA (Corp) là một bộ công cụ dễ sử dụng để quản lý và hỗ trợ tài sản CNTT trên mạng của công ty.

NetSupport DNA có nhiều thành phần bao gồm: tự động phát hiện thiết bị; phần cứng và phần mềm kiểm kê; thay đổi theo dõi; và quản lý giấy phép người dùng và phần mềm

Trong kho:Còn hàng

Trong kho:Còn hàng


NetSupport Notify cho phép một tổ chức cung cấp các thông điệp một chiều được bảo đảm để thu hút sự chú ý (ngay cả trên các máy tính bị khóa)

Trong kho:Còn hàng


NetSupport ServiceDesk cung cấp các quy trình cần thiết để giúp bạn dễ dàng theo dõi, tổ chức, quản lý và giải quyết khó khăn nhất những thách thức hỗ trợ.