Showing all 10 results

 • View as:
 • Sidebar
 • Sort by:

AVAILABILITY: In stock


VMware Integrated OpenStack

VMware Integrated OpenStack là một bản phân phối OpenStack hỗ trợ VMware giúp dễ dàng chạy một đám mây OpenStack cấp doanh nghiệp trên các công nghệ ảo hóa của VMware. OpenStack tích hợp VMware là lý tưởng cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm xây dựng nền tảng IaaS, cung cấp truy cập API chuẩn OpenStack cho các nhà phát triển, tận dụng tính toán cạnh và triển khai các dịch vụ NFV trên OpenStack.

AVAILABILITY: In stock


VMware NSX là nền tảng ảo hóa mạng cho Trung tâm Dữ liệu do Phần mềm Xác định (SDDC), cung cấp mô hình hoạt động của một máy ảo cho toàn bộ mạng. Với VMware NSX, các chức năng mạng bao gồm chuyển mạch, định tuyến và tường lửa được nhúng trong hypervisor và được phân phối trên môi trường.

 • Phân đoạn vi mô và bảo mật chi tiết được phân phối cho khối lượng công việc riêng lẻ
 • Giảm thời gian cấp phép mạng từ ngày sang giây và cải thiện hiệu quả hoạt động thông qua tự động hóa
 • Tính di động của khối lượng công việc độc lập với cấu trúc liên kết mạng vật lý bên trong và trên các trung tâm dữ liệu
 • Tăng cường bảo mật và các dịch vụ mạng nâng cao thông qua hệ sinh thái của các nhà cung cấp bên thứ ba hàng đầu

AVAILABILITY: In stock


VMware vCenter Server Foundation cung cấp các công cụ quản lý mạnh mẽ cho các môi trường nhỏ hơn (lên đến 4 máy chủ vSphere) đang tìm cách cung cấp, giám sát và điều khiển máy ảo nhanh chóng.

 • Phân tích và khắc phục các vấn đề một cách nhanh chóng với khả năng hiển thị vào cơ sở hạ tầng ảo vSphere.
 • Cung cấp tính bảo mật và tính sẵn sàng của vSphere thông qua các tính năng quản lý chủ động tự động như cân bằng tải tự động và quy trình làm việc tự động hóa.

AVAILABILITY: In stock


VMware vCenter Server Standard cung cấp quản lý quy mô lớn các triển khai VMware vSphere để cung cấp, giám sát, phối hợp và kiểm soát nhanh các máy ảo.

 • Phân tích và khắc phục các vấn đề một cách nhanh chóng với khả năng hiển thị trong cơ sở hạ tầng ảo vSphere.
 • Cung cấp tính bảo mật và tính sẵn sàng của vSphere thông qua các tính năng quản lý chủ động tự động như cân bằng tải tự động và quy trình làm việc tự động hóa.

Phiên bản VMware vCenter Server Standard bao gồm các tính năng:

 • Dịch vụ quản lý
 • Máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Dịch vụ kho
 • VMware vSphere Clients
 • VMware vCenter API và .NET
 • vCenter Single Sign-On
 • vCenter Orchestrator – Streamlines và tự động hóa các quy trình CNTT quan trọng
 • Chế độ liên kết máy chủ vCenter – Bật chế độ xem khoảng không quảng cáo chung trên nhiều phiên bản của Máy chủ vCenter
 • Tính sẵn sàng cao của vCenter
 • vCenter Backup and Restore
 • Công cụ di chuyển thiết bị máy chủ vCenter

AVAILABILITY: In stock


vCloud Suite là nền tảng quản lý đám mây sẵn sàng cho doanh nghiệp

VMware vCloud Suite là một sản phẩm tích hợp kết hợp với nền tảng quản lý đám mây đa nền tảng vSphere antervis của VMware và VMware vRealize Suite. Các đơn vị cấp phép di động mới của VMware cho phép vCloud Suite xây dựng và quản lý cả các đám mây riêng dựa trên vSphere cũng như các đám mây lai đa nhà cung cấp.

 • Chạy trên mọi hệ điều hành
  Tận dụng nền tảng ảo hóa hàng đầu thế giới làm nền tảng cho nhiều sáng kiến ​​của trung tâm dữ liệu. Hợp nhất máy chủ và trung tâm dữ liệu. Cải thiện tính khả dụng của ứng dụng và hiệu suất.
 • Kết nối với VMware vSphere
  Tự động hóa việc cung cấp cơ sở hạ tầng sẵn sàng sản xuất trên các môi trường đa đám mây thông qua tự động hóa và quản trị theo hướng chính sách, giảm thời gian cần để đáp ứng các yêu cầu đối với các dịch vụ CNTT.
 • Phát triển và thử nghiệm cho bất kỳ nền tảng nào
  Chủ động phát hiện và khắc phục các vấn đề và đảm bảo hiệu suất và tính khả dụng, từ các ứng dụng thông qua toàn bộ cơ sở hạ tầng và trên nhiều môi trường đa đám mây.
 • Giải pháp thiết kế và trình diễn phức tạp
  Đẩy nhanh phân phối ứng dụng trên cả ứng dụng dựa trên truyền thống và vùng chứa bằng cách giúp nhà phát triển tự do sử dụng các công cụ để làm việc hiệu quả nhất trong khi vẫn đảm bảo rằng ứng dụng có thể được chuyển liên tục từ máy tính xách tay dành cho nhà phát triển sang sản xuất.

AVAILABILITY: In stock


VMware vRealize Network Insight cung cấp các hoạt động thông minh cho mạng và bảo mật được xác định phần mềm, với khả năng hiển thị hội tụ trên mạng ảo và vật lý, lập kế hoạch và khuyến nghị cho phân đoạn vi mô và quản lý hoạt động cho NSX.

AVAILABILITY: In stock


Nền tảng quản lý đám mây của VMware vRealize Suite

VMware vRealize Suite là một nền tảng quản lý đám mây sẵn sàng dành cho doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoàn chỉnh nhất của ngành để quản lý một đám mây lai không đồng nhất.

vRealize Automation
Tự động phân phối cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ CNTT tùy chỉnh được cá nhân hóa.

vRealize Operations
Hoạt động thông minh từ các ứng dụng đến cơ sở hạ tầng giúp các tổ chức lập kế hoạch, quản lý và mở rộng quy mô SDDC.

vRealize Log Insight
Quản lý nhật ký thời gian thực và phân tích nhật ký.

vRealize Business for Cloud
Chi phí tự động, đo lường mức sử dụng và giá dịch vụ của cơ sở hạ tầng ảo hóa.

AVAILABILITY: In stock


VMware vSAN là giải pháp lưu trữ được giải mã của VMware cho Cơ sở hạ tầng siêu kết hợp (HCI). Liền mạch nhúng trong hypervisor, VMware vSAN cung cấp bộ nhớ chia sẻ hiệu năng cao sẵn sàng cho doanh nghiệp cho VMware vSphere Virtual Machines. VMware vSAN thúc đẩy các thành phần x86 hàng hóa dễ dàng mở rộng để giảm TCO xuống tới 50%. Tích hợp liền mạch với vSphere và toàn bộ VMware stack, VMware vSAN trở thành nền tảng lưu trữ đơn giản nhất cho các máy ảo – cho dù chạy các ứng dụng kinh doanh quan trọng, máy tính để bàn ảo hay các ứng dụng phòng máy chủ từ xa.

AVAILABILITY: In stock


VMware vSphere Essentials cung cấp nền tảng ảo hóa ngành hàng đầu cho các doanh nghiệp nhỏ với mức giá phải chăng. Các doanh nghiệp nhỏ có thể ảo hóa máy chủ vật lý của họ và quản lý tập trung các máy chủ này, giảm chi phí phần cứng và tăng hiệu quả hoạt động với đầu tư trả trước thấp.

 • Mang đến tính liên tục cho hệ thống CNTT doanh nghiệp
 • Giảm thiểu chi phí CNTT và đơn giản hóa việc quản lý
 • Tiết kiệm chi phí phần cứng CNTT
 • Cải thiện mức dịch vụ và chất lượng ứng dụng
 • Tăng cường bảo mật và bảo vệ dữ liệu

AVAILABILITY: In stock


VMware vSphere Essentials Plus mang đến giải pháp tất cả-trong-một cho các doanh nghiệp nhỏ để ảo hóa máy chủ vật lý và giảm chi phí phần cứng trong khi vẫn đảm bảo tính sẵn sàng cao của ứng dụng và bảo vệ dữ liệu.

 • Đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp và và tính sẵn sàng
 • Giảm thiểu chi phí CNTT và đơn giản hóa việc quản lý
 • Tiết kiệm chi phí phần cứng CNTT
 • Cải thiện mức dịch vụ và chất lượng ứng dụng
 • Tăng cường bảo mật và bảo vệ dữ liệu