Showing all 10 results

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

AVAILABILITY: In stock


Star Alfresco Connector for Hitachi Content Platform (HCP) là giải pháp kết hợp trạng thái lưu trữ nội dung (HCP) của Hitachi về chức năng lưu trữ nội dung và các tính năng tuyệt vời được cung cấp bởi Alfresco – nền tảng Quản lý nội dung doanh nghiệp. Trình kết nối này cho phép các kho lưu trữ nội dung bên trong các thiết bị HCP như một bộ lưu trữ ngoài. Tích hợp liền mạch cả cho người dùng cuối và cho các ứng dụng.

AVAILABILITY: In stock


Trình kết nối Star Documentum cho Nền tảng nội dung của Hitachi (HCP) là giải pháp kết hợp chức năng lưu trữ nội dung của HCP cho khối lượng dữ liệu lớn và các phương tiện được cung cấp bởi EMC Documentum – nền tảng Quản lý nội dung doanh nghiệp hàng đầu. Tích hợp liền mạch vào cơ sở hạ tầng quản lý nội dung doanh nghiệp hiện có, cho cả người dùng cuối và cho các ứng dụng Documentum, sản phẩm này cho phép kho EMC Documentum lưu trữ nội dung trong các thiết bị HCP ngoài các khu vực lưu trữ thông thường.

AVAILABILITY: In stock


STAR STORAGE ASSISTO là một giải pháp công nghiệp chéo cung cấp quyền kiểm soát và khả năng hiển thị trên tất cả các hợp đồng và tài liệu hỗ trợ. Mọi hợp đồng đều được lưu trữ bảo mật, phân loại và có thể truy cập dễ dàng từ mọi nơi bằng bất kỳ thiết bị nào. Bây giờ bạn có thể truy cập ngay vào hợp đồng bạn muốn bất cứ đâu, bất cứ lúc nào! Toàn bộ quá trình tạo hợp đồng, phê duyệt và lưu giữ được sắp xếp hợp lý, do đó bạn không còn phải lo lắng về các hoạt động liên quan phức tạp.

AVAILABILITY: In stock


STAR STORAGE ERA là một giải pháp phần mềm cho Thư tín kỹ thuật số, Đăng ký điện tử và Quản lý tương ứng. Chuyển đổi phòng thư của bạn từ trung tâm dữ liệu thành tài sản chiến lược, tạo ra giá trị thực cho công ty. Sử dụng các chức năng nâng cao để đăng ký, quét, trích xuất dữ liệu và định tuyến tài liệu tự động, ERA cho phép xác định và trích xuất nội dung có giá trị từ thư tín trên định dạng giấy hoặc điện tử, sau đó phân phối cho các cá nhân và quy trình công việc phù hợp.

AVAILABILITY: In stock


Với một phần chi phí thường được trả cho các hệ thống ECM cổ điển, SEAL là một hệ thống lưu trữ thông tin doanh nghiệp cho phép bạn nắm bắt, chuyển đổi, lập chỉ mục và quản lý an toàn toàn bộ kho lưu trữ điện tử của mình, trong khi vẫn duy trì các bộ công cụ quản trị và tuân thủ cần thiết.

Bạn có thể sử dụng SEAL cho:
Chuyển đổi giấy tờ và lưu trữ dữ liệu
Lưu trữ tài liệu điện tử và quản lý hồ sơ
Kho lưu trữ nội dung hợp nhất
Hệ thống DMS / ECM kế thừa ngừng hoạt động và giảm chi phí bảo trì
Các ứng dụng kế thừa ngừng hoạt động trong khi giữ cho nội dung sẵn sàng cho việc sử dụng sau này
Quản lý lưu trữ / lưu trữ Microsoft Outlook
Quản lý lưu trữ / lưu trữ Microsoft SharePoint

AVAILABILITY: In stock


StarCapture là một ứng dụng chuyển đổi các tài liệu giấy thành định dạng điện tử, với mục đích để thông tin được cung cấp dễ dàng và nhanh chóng, chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bằng cách tích hợp StarCapture với các hệ thống khác (ví dụ: hệ thống quản lý tài liệu ERP hoặc CRM), thông tin ban đầu có trong tài liệu giấy ngay lập tức được cung cấp lên hệ thống cho tất cả người dùng truy cập.

Thu thập và cập nhật dữ liệu phi cấu trúc
Khai thác dữ liệu
Phân loại và sắp xếp
Tạo tài liệu, chữ ký điện tử và sinh trắc học
Quy trình công việc tự động

AVAILABILITY: In stock


StarCapture Anywhere là một nền tảng đa kênh để thu thập tài liệu và thu hút khách hàng. Đây là một giải pháp sáng tạo, phù hợp với xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số và di động hiện nay được các công ty hàng đầu trên thế giới áp dụng.

AVAILABILITY: In stock


StarMigrator Engine là một công cụ di chuyển nội dung, nhận biết ứng dụng, cho phép di chuyển nội dung và siêu dữ liệu ra khỏi nhiều hệ thống vào HCP và cho phép ngừng hoạt động các ECM kế thừa.

AVAILABILITY: In stock


STAR STORAGE STATUS là một giải pháp để quản lý hồ sơ y tế điện tử và bệnh án của bệnh nhân, cung cấp một cách tốt hơn để các bác sĩ và nhân viên tương tác với bệnh nhân trong một môi trường an toàn và thân thiện. Hồ sơ chăm sóc sức khỏe của họ có sẵn mọi lúc, mọi nơi, trên máy tính, điện thoại và được bảo mật hoàn toàn. Các bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ y tế và các công ty bảo hiểm trên toàn cầu đã sử dụng Status hàng ngày để điều trị cho nhiều bệnh nhân hơn, được bồi hoàn nhanh hơn và luôn đi trước thay đổi.

Trung tâm bác sĩ và bệnh nhân
Dịch vụ y tế số hóa
Lưu trữ thông tin y tế dài hạn
Chăm sóc y tế tích hợp trong ứng dụng
Ứng dụng y tế cho bệnh nhân, bác sĩ, bệnh viện và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Điều dưỡng di động từ đám mây

AVAILABILITY: In stock


StarCapture Enterprise là một nền tảng Thu thập dữ liệu & Tài liệu doanh nghiệp để chuyển đổi từ bản giấy thành tài liệu kỹ thuật số. Giúp cải thiện và chuyển đổi tài liệu nguồn, trích xuất siêu dữ liệu và xuất tài liệu sang các hệ thống mới hoặc hệ thống hiện có.