Hiển thị 1–20 của 323 kết quả

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Minh họa thế giới của bạn với độ chính xác công nghiệp

  • Phần mềm thiết kế đồ họa và minh họa kỹ thuật tất cả trong một
  • Công cụ chỉnh sửa hình ảnh và minh họa vector toàn diện
  • Làm việc chi tiết đặc biệt với độ chính xác 0,035 micron
  • Trợ lý Canvas tích hợp hữu ích và trợ giúp năng động
Hãng:

Trong kho:Còn hàng


Build, test, deploy

Bamboo Server is the choice of professional teams for continuous integration, deployment, and delivery

Hãng:

Trong kho:Còn hàng


Built for professional teams

Bitbucket is more than just Git code management. Bitbucket gives teams one place to plan projects, collaborate on code, test, and deploy.

Hãng:

Trong kho:Còn hàng


Work together on a whole new level.

Create, share, and collaborate on projects all in one place to keep your projects moving forward, faster.

Hãng:

Trong kho:Còn hàng


See all project information at a glance with Jira Core

Manage your projects and keep your team organized.

Hãng:

Trong kho:Còn hàng


Resolve incidents faster

Raise an incident in Jira Ops or through an integration with your alerting tool.
Then fire up a chat room, alert additional responders, and publish initial comms all with a single button.

Hãng:

Trong kho:Còn hàng


Phần mềm Jira được xây dựng cho mọi thành viên trong nhóm phần mềm của bạn lập kế hoạch,
theo dõi và phát hành phần mềm tuyệt vời.

Lập kế hoạch linh hoạt
Dự toán chính xác
Ưu tiên theo định hướng giá trị
Hoạt động minh bạch
Báo cáo kết quả
Cập nhật mở rộng

Hãng:

Trong kho:Còn hàng

Hãng:

Trong kho:Còn hàng


A free Git client for Windows and Mac

Sourcetree simplifies how you interact with your Git repositories so you can focus on coding. Visualize and manage your repositories through Sourcetree’s simple Git GUI.

Hãng:

Trong kho:Còn hàng

Hãng: