Showing all 7 results

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

AVAILABILITY: In stock


Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: Theo năm
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng cá nhân

AVAILABILITY: In stock


Thời hạn: 1 năm
Hình thức bản quyền: Thuê bao theo năm
Hãng: Microsoft
Đối tượng: Khách hàng cá nhân

AVAILABILITY: In stock


Microsoft 365 Business bản quyền

Một giải pháp tích hợp, tập hợp năng suất cao nhất của Office 365 với các chức năng quản lý thiết bị và bảo mật nâng cao để giúp bảo vệ doanh nghiệp.

HOT

AVAILABILITY: In stock


Office 365 Business Essentials bản quyền

Làm việc hiệu quả nhất từ mọi nơi bằng các công cụ và dịch vụ cộng tác Office luôn cập nhật.

Hoàn thành công việc ở bất kỳ nơi đâu Đơn giản hóa cách thức làm việc
Dễ dàng thiết lập và quản lý dịch vụ
Làm việc trên nhiều thiết bị để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ trực tuyến các tệp Word, PowerPoint, Excel và OneNote của bạn. Mọi lúc, mọi nơi Lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tệp trực tuyến để chúng luôn cập nhật. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa tài liệu với người khác trong thời gian thực. Với hướng dẫn từng bước, bạn có thể dễ dàng thiết lập người dùng và bắt đầu sử dụng dịch vụ nhanh chóng. Office 365 cũng quản lý CNTT cho bạn.

HOT

AVAILABILITY: In stock


Office 365 Business Premium bản quyền

Nâng tầm ảnh hưởng và mở rộng phạm vi của bạn với Office hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây—các công cụ cần có cho công việc ngày nay.

Office trên tất cả các thiết bị Đơn giản hóa làm việc
Dễ dàng thiết lập và quản lý

Luôn có phiên bản mới nhất của các ứng dụng Office quen thuộc, bất kể người dùng đang sử dụng thiết bị nào-PC/máy Mac, máy tính bảng hay điện thoại.

Lưu trữ, đồng bộ và chia sẻ tệp trực tuyến để chúng luôn cập nhật. Ngoài ra, bạn có thể chỉnh sửa tài liệu với người khác trong thời gian thực. Với hướng dẫn từng bước, bạn có thể dễ dàng thiết lập người dùng và bắt đầu sử dụng dịch vụ nhanh chóng. Office 365 cũng quản lý CNTT cho bạn.

HOT

AVAILABILITY: In stock


Dòng sản phẩm Office dành cho Gia đình.

HOT

AVAILABILITY: In stock


Office 365 được tính phí bản quyền theo số năm sử dụng và số người sử dụng (máy tính cài đặt). Phiên bản Office 365 Personal sử dụng cho 01 máy.