• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng


Office 2016 Home & Student sử dụng với mục đích phục vụ công việc học tập với các tính năng thiết yếu giúp làm việc, lập kế hoạch và chia sẻ dễ dàng hơn tại nhà và ở trường.

• Cho 1 PC

• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và OneNote

• Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive

• Tương thích với Windows 7 trở lên

• Tất cả ngôn ngữ được bao gồm

Trong kho:Còn hàng


Office 2016 Home & Student sử dụng với mục đích phục vụ công việc học tập với các tính năng thiết yếu giúp làm việc, lập kế hoạch và chia sẻ dễ dàng hơn tại nhà và ở trường.

• Cho 1 PC

• Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và OneNote

• Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive

• Tương thích với Windows 7 trở lên

• Tất cả ngôn ngữ được bao gồm

HOT

Trong kho:Còn hàng


Product Highlights

Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Publisher
Access
Skype for Business
Office Online
Microsoft Open Licensing Program

HOT

Trong kho:Còn hàng


Product Highlights

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Publisher
Office Online
Microsoft Open Licensing Program

HOT

Trong kho:Còn hàng


Product Highlights

Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Publisher
Office Online
Microsoft Open Licensing Program