• View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho:Còn hàng

Trong kho:Còn hàng

Trong kho:Còn hàng


JetBrains PhpStorm là một PHP IDE thông minh và chuyên nghiệp cung cấp cho các nhà phát triển sự kết hợp của các công cụ thông minh mạnh mẽ, giải quyết công việc hữu ích hàng ngày và các phương pháp hay nhất cho phát triển PHP, tất cả đều hướng tới việc tăng cường năng suất của nhà phát triển. 

Trong kho:Còn hàng


ReSharper makes Visual Studio a much better IDE

Code analysis

ReSharper extends Visual Studio with over 2200 on-the-fly code inspections for C#, VB.NET, ASP.NET, JavaScript, TypeScript and other technologies. For most inspections, ReSharper provides quick-fixes (light bulbs) to improve code in one way or another.

Find and get rid of unused code? Migrate your code to C# 7? Convert loops to LINQ at will? Find and prevent possible exceptions? Use a common naming standard? All that and a lot more code improvements is made possible with ReSharper’s code analysis.

 

Trong kho:Còn hàng


JetBrains Rider là một nền tảng .NET IDE dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper.

Rider là IDE hiệu quả nhất cho người sử dụng. Rider rất nhẹ nhưng cung cấp tất cả sức mạnh của ReSharper, trong khi vẫn đáp ứng mọi yêu cầu mọi lúc.