HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Hướng dẫn đăng ký thành viên https://store.soft365.vn/

Bước 1: Quý khách truy cập https://store.soft365.vn/ bấm vào nút “Đăng ký”

Bước 2: Quý khách đăng nhập hoặc đăng ký bằng tài khoản facebook hoặc Google của mình.

Bước 3: Sau khi đăng ký thành công quý khách sẽ được tự động chuyển về website

Sau khi đăng nhập thành công quý khách sẽ thấy màn hình thông báo sau:

Quý khách có thể chỉnh sửa và cập nhật thông tin về giao hàng tại khung tùy chỉnh trong tài khoản.