brands

Hiện nay, TSG là đối tác hơn 100 nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp CNTT.

Với hơn 10.000 sản phẩm bao gồm Phần mềm ứng dụng (hệ thống, bảo mật, văn phòng, thiết kế – đồ họa),
phần mềm CAD / CAM / CAE / 3D-CNC; Máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay, các sản phẩm mạng dịch vụ,
lưu trữ, máy in & vật tư, phần cứng khác.

Với 10 năm nỗ lực liên tục, TSG đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT chuyên nghiệp
cho các khối khách hàng Giáo dục, Y tế, Bảo hiểm, Ngân hàng….

Danh sách các hãng đối tác:

 • 3COM
 • ABBYY
 • ACDSEE SYSTEMS
 • ACRONIS
 • ACUNETIX
 • ADOBE
 • AFICIO
 • ALLROUND AUTOMATIONS
 • ALTOVA
 • AQUAFOLD
 • ARCSERVE
 • ARTICULATE
 • ASPOSE
 • ATLASSIAN
 • AUTODESK
 • AXURE
 • BABYLON
 • BALSAMIQ
 • BARTENDER
 • BEYONDTRUST
 • BITDEFENDER
 • BKAV
 • BORIS FX
 • CANON
 • CISCO
 • CITRIX
 • CNC SOFTWARE
 • COBALT STRIKE
 • CODETWO
 • COREL
 • CUTTING OPTIMIZATION PRO
 • CYBERLINK
 • DELL
 • DELTA XML
 • DEVEXPRESS
 • DEVICELOCK
 • EMBARCADERO
 • ESET
 • FILEMAKER
 • FLEXERA
 • FORTINET
 • FOXIT
 • GFI
 • GOOGLE
 • GRAPECITY
 • HP
 • IBM
 • IDM
 • INFORMATION BUILDERS
 • INFRAGISTICS
 • ISPRING
 • IVANTI
 • JANUS SYSTEMS
 • JETBRAINS
 • KASPERSKY
 • KERIO
 • KEYSHOT
 • KONICA
 • LABCENTER
 • LANSWEEPER
 • LEXMARK
 • LOCKPATH
 • LULU SOFTWARE
 • LUMION
 • MAILSTORE SOFTWARE
 • MANAGEENGINE
 • MAXON
 • MAXQDA
 • MCAFEE
 • MDAEMON TECHNOLOGIES
 • MICROSOFT
 • MINDJET
 • MINITAB
 • NESSUS
 • NETAPP
 • NETOP
 • NETSARANG 
 • NETSUPPORT
 • NETWRIX
 • NITRO PDF
 • NOVASTOR
 • NUANCE
 • NVIVO
 • OPENTEXT
 • OPENTEXT BRAVA
 • ORACLE
 • ORCAD
 • PAPERCUT
 • PARALLELS
 • PHOTOPIA
 • PORTSWIGGER
 • PRTG
 • PVSYST
 • RADWARE
 • RAXCO SOFTWARE
 • REALVNC
 • RED HAT
 • RICOH
 • RSA
 • SAP2000
 • SKETCHUP
 • SMARTBEAR
 • SMSEAGLE
 • SOFTINVENTIVE LAB
 • SOLARWINDS
 • SOLIDWORKS
 • SPARX SYSTEMS
 • SPLUNK
 • SPRAX SYSTEMS
 • SSH.COM
 • STAR STORAGE
 • STELLAR
 • SURVEYMONKEY
 • SYMANTEC
 • SYNCRO SOFT
 • TABLEAU
 • TEAMVIEWER
 • TECHSMITH
 • TEKLYNX
 • TELERIK
 • THE SPAMHAUS PROJECT
 • TRACKER SOFTWARE
 • TRANSWARE
 • TREND MICRO
 • TUNESKIT
 • UKRAMEDIA
 • ULTRAEDIT
 • V-RAY
 • VEEAM
 • VERIATO
 • VMWARE
 • WATCHGUARD
 • WILCOM
 • WINRAR
 • WONDERSHARE
 • ZOOM MEETING
 • ZWCAD

Thông tin các hãng và giải pháp:

Bảo mật hệ thống

CAD/CAM&CAE

Camera

Capture & Translate

Cisco

Công cụ & Tiện ích CSDL

Công cụ SQL Server

Công cụ và tiện ích đồ họa

Firewall

Fortinet

HP

Hệ điều hành

Migration

Mobile & Embedded

Máy in Canon

Máy in màu

Máy in đa năng

Máy in đen trắng

Máy in, máy scan

Phân tích CSDL

Phần mềm giám sát

Phần mềm vẽ

Phần mềm xác thực

Quản lý ảo hóa

Rendering

Revision Control

Sao lưu & phục hồi

Sao lưu & phục hồi

Switch & Router

Sản phẩm khác

Thiết bị hội nghị

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị mạng

Thiết kế hình ảnh

Thiết kế âm thanh

Wireless Access Point

Ảo hóa desktop

Ảo hóa hạ tầng

Ảo hóa lưu trữ

Ảo hóa máy chủ

Ảo hóa ứng dụng