brands

Hiện nay, TSG là đối tác hơn 100 nhà cung cấp hàng đầu về giải pháp CNTT.

Với hơn 10.000 sản phẩm bao gồm Phần mềm ứng dụng (hệ thống, bảo mật, văn phòng, thiết kế – đồ họa),
phần mềm CAD / CAM / CAE / 3D-CNC; Máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay, các sản phẩm mạng dịch vụ,
lưu trữ, máy in & vật tư, phần cứng khác.

Với 10 năm nỗ lực liên tục, TSG đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT chuyên nghiệp
cho các khối khách hàng Giáo dục, Y tế, Bảo hiểm, Ngân hàng….

Danh sách các hãng đối tác:

[yith_wcbr_brand_grid cols=”5″ show_count=”no” show_image=”no” hide_empty=”yes” hide_no_image=”yes” use_filtered_urls=”yes” show_category_filter=”no” category_filter_style=”round”]
[yith_wcbr_brand_grid cols=”6″ show_count=”no” show_name=”no” show_filtered_by=”none” show_category_filter=”no” show_name_filter=”no” show_all_letters=”no”]

Thông tin các hãng và giải pháp:

[yith_wcbr_brand_grid cols=”4″ show_count=”no” show_image=”no” show_filtered_by=”category” category_filter_type=”dropdown”]