DELTA XML MERGE


XML Merge recombines multiple XML files with their common ancestor, analysing their structure and running custom rules to either merge or explicitly mark-up the differences.


Chia sẻ:

HỢP NHẤT FILE XML 

Một bộ công cụ hoàn chỉnh để kết hợp lại một cách đáng tin cậy nhiều tài liệu hoặc bộ dữ liệu XML vào một tệp. 

Các tính năng chính

Phân tích XML của bạn để có kết quả đáng tin cậy

Hợp nhất XML phân tích cấu trúc của các tệp XML của bạn để xác định sự khác biệt và áp dụng các quy tắc tinh vi để hợp nhất tự động. 

Các loại đầu ra có thể cấu hình phù hợp hoàn hảo với các quy trình của bạn

Công nghệ được cấp bằng sáng chế của chúng tôi có thể định cấu hình để nó có thể tạo XML hợp nhất ở dạng chính xác mà bạn cần để chỉnh sửa, lưu trữ hoặc xử lý. 

Tối ưu hóa cho nhúng liền mạch

Nhờ các API linh hoạt, bạn có thể nhúng chức năng Hợp nhất XML trong bất kỳ hệ thống doanh nghiệp hoặc sản phẩm phần mềm mới nào.

Cách thức hoạt động

XML Merge kết hợp nhiều tệp XML với tệp gốc của chúng, phân tích cấu trúc của chúng và chạy các quy tắc tùy chỉnh để hợp nhất hoặc đánh dấu rõ ràng sự khác biệt.

Các thuật toán của XML Merge lần lượt làm việc thông qua từng tệp, kiểm tra cấu trúc của chúng để khớp với tất cả các yếu tố tương ứng với bản gốc.

Khi đã xác định được tất cả các khác biệt, XML Merge sau đó sẽ cho phép chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi theo cách thủ công hoặc áp dụng các quy tắc tùy chỉnh để tự động xác định xem có hợp nhất các thay đổi hoặc đánh dấu chúng trong tệp đầu ra dưới dạng các thay đổi chưa được giải quyết.

Các kết quả được truyền qua một đường ống để có thể chuyển đổi XML thành bất kỳ dạng nào được yêu cầu bởi các hệ thống hoặc quy trình. Tất cả điều này được quản lý thông qua API Hợp nhất XML. 

Được định cấu hình để hiểu XML của người dùng

Thay vì so sánh từng dòng, XML Merge xác định và khớp với tất cả các thành phần XML trên các tệp sẵn có, do đó, XML Merge có cơ sở có ý nghĩa và đáng tin cậy để so sánh và hợp nhất nội dung sẵn có.

Quá trình ghép nối này sử dụng kết hợp các tên phần tử, tên cha, vị trí trong cây XML và cấu trúc của các phần tử con. XML Merge hiểu các không gian tên và tiền tố và có thể được cấu hình để sử dụng các khóa để hướng dẫn căn chỉnh nội dung.

Hợp nhất dựa trên quy tắc của tài liệu, dữ liệu hoặc mã

Với XMLMerge, bạn có thể áp dụng các quy tắc tùy chỉnh để chỉ định những gì được hợp nhất tự động và những gì được đánh dấu để chú ý thêm.

Các quy tắc tinh vi của nó cho phép bạn tham chiếu bất kỳ khía cạnh nào của cấu trúc và thuộc tính XML, để chỉ định nơi xung đột có thể được giải quyết tự động và điều gì cần ưu tiên.

Đầu ra được tối ưu hóa cho người và quy trình

XMLMerge tạo một tệp đầu ra dựa trên tệp gốc ban đầu, với tất cả các thay đổi chưa được giải quyết được đưa ra bằng cách sử dụng đánh dấu XML mô tả chính xác.

Tệp đầu ra này được chuyển qua một đường ống XSLT, vì vậy bạn có thể áp dụng các phép biến đổi để tạo đầu ra chính xác mà bạn yêu cầu cho quy trình làm việc nội bộ, phân phối rộng hơn hoặc trong mã sản phẩm.

HÌNH THỨC CẤP PHÉP

DeltaXML cho phép người dùng mua License dưới 3 hình thức khác nhau.

Giấy phép người dùng được đặt tên

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được sử dụng bởi một người dùng.

Người dùng được đặt tên có thể được xác định là tên người dùng tương ứng với một người nhận dạng, giấy phép không thể được sử dụng với các tài khoản chung hoặc dịch vụ như quản trị viên hoặc khách. Giấy phép người dùng được đặt tên của phần mềm DeltaXML chỉ có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị bởi một người dùng.

Giấy phép người dùng được đặt tên chỉ có thể được sử dụng với các hệ điều hành hỗ trợ xác thực người dùng như Microsoft Windows, Apple MacOS và Linux. Ngoài ra, các hệ thống xác thực như / etc / passwd, Workgroups, LDAP và Active Directory có thể được sử dụng.

Giấy phép máy chủ

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được nhiều người dùng sử dụng.

Giấy phép máy chủ cho phép một máy tính được chỉ định (máy chủ) chạy phần mềm DeltaXML. Mặc dù loại giấy phép này có tên ‘Máy chủ’, nhưng nó được áp dụng như nhau cho bất kỳ loại máy tính nào như hệ thống máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Giấy phép có sẵn trên cơ sở đăng ký (nơi phần mềm hoạt động trong một thời hạn cố định trong thời gian cập nhật và hỗ trợ cũng có sẵn).

Giấy phép OEM

Cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng và phân phối lại trong một ứng dụng cụ thể.

Giấy phép phân phối lại (OEM) cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng trong một ứng dụng được chỉ định, sau đó được cấp phép cho người dùng cuối. Các điều khoản của giấy phép Phân phối lại này sẽ phụ thuộc vào bản chất của ứng dụng và khối lượng người dùng cuối sẽ được triển khai.

SOFT 365 có phân phối các sản phẩm của DeltaXML bản quyền với giá ưu đãi nhất.

Liên hệ SOFT365 ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tối ưu nhất.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0975 80 80 92
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/