DELTA XML DITA MERGE


DITA Merge recombines multiple DITA documents with their common ancestor, analysing their structure and running custom rules to either merge or explicitly mark up the differences.


Chia sẻ:

HỢP NHẤT CÁC TỆP DITA

Hợp nhất các tệp Dita một cách tinh tế, dễ dàng

Các tính năng chính

Phân tích DITA của bạn để có kết quả đáng tin cậy

DITA Hợp nhất phân tích cấu trúc của các tài liệu DITA của bạn để nó có thể xác định một cách đáng tin cậy tất cả sự khác biệt giữa chúng.

Dựa trên quy tắc, hợp nhất tự động

Với các quy tắc tùy chỉnh, DITA Merge cho phép bạn tự động hóa một cách nhất quán các tác vụ hợp nhất tài liệu tốn nhiều công sức nhất.

Tối ưu hóa để nhúng vào quy trình công việc DITA

Với đầu ra DITA hợp lệ và API toàn diện, DITA Merge tích hợp hoàn hảo với các hệ thống tài liệu của bạn.

Cách thức hoạt động

DITA Merge hợp nhiều tệp DITA với các tệp DITA gốc, phân tích cấu trúc của chúng và chạy các quy tắc tùy chỉnh để hợp nhất hoặc đánh dấu rõ ràng sự khác biệt.

Các thuật toán của DITA Merge lần lượt làm việc thông qua từng tài liệu, kiểm tra cấu trúc của chúng để khớp với tất cả các yếu tố tương ứng với bản gốc.

Khi DITA Merge đã xác định tất cả các khác biệt, nó chạy các quy tắc tùy chỉnh đối với từng quy tắc, xác định xem có nên hợp nhất chúng hoặc đánh dấu chúng trong tệp đầu ra dưới dạng các thay đổi chưa được giải quyết. Ngoài ra, kết quả có thể được cấu hình để tất cả các khác biệt vẫn được đánh dấu, tạo cơ hội để xem xét trước khi bất kỳ sự hợp nhất nào diễn ra.

Được quản lý bởi API của DITA Merge, các kết quả được xử lý bằng một đường ống để bạn có thể chuyển đổi XML thành bất kỳ dạng nào được yêu cầu bởi các hệ thống hoặc quy trình của người dùng đề ra. 

Hợp nhất dựa trên quy tắc của các tài liệu DITA

DITA Merge áp dụng các quy tắc tùy chỉnh để chỉ định những gì được hợp nhất tự động và những gì được đánh dấu để chú ý thêm.

Các quy tắc tinh vi của DITA Merge cho phép tham chiếu bất kỳ khía cạnh nào của cấu trúc và thuộc tính XML, để chỉ định nơi xung đột có thể được giải quyết tự động và điều gì cần ưu tiên.

Các quy tắc có thể tham chiếu các tác giả và biên tập viên, các vị trí cụ thể trong cây tài liệu và thậm chí các thành phần bảng.

Làm việc trong cấu trúc tài liệu DITA

Thay vì so sánh từng dòng, DITA Merge xác định và kết hợp tất cả các yếu tố trên các tài liệu DITA, vì vậy nó có cơ sở có ý nghĩa và đáng tin cậy để so sánh và hợp nhất.

Quá trình ghép nối này sử dụng kết hợp các tên phần tử, tên cha, vị trí trong cây XML và cấu trúc của các phần tử con.

Đầu ra được tối ưu hóa cho người dùng và quy trình

DITA Merge đã được thiết kế để làm cho quá trình hợp nhất tài liệu nhất quán và đơn giản. Mọi thay đổi không thể hợp nhất tự động được đánh dấu rõ ràng trong mã DITA để xem xét xử lý bài. Khi điều này liên quan đến các bảng, một quy trình tinh vi sẽ tìm ra cách tốt nhất để hiển thị tất cả các thay đổi, trong khi vẫn tạo ra một bảng hợp lệ.

DITA Merge xuất ra các tệp DITA hợp lệ, được định dạng tốt để đầu ra kết quả tương thích với các công cụ DITA hiện có.

API đầy đủ để tích hợp và nhúng

DITA Merge được tối ưu hóa để tích hợp vào hệ thống quản lý nội dung và quy trình làm việc của doanh nghiệp.

Tất cả các chức năng của nó được truy cập thông qua API Java, được ghi lại đầy đủ và đi kèm với các ví dụ hoàn chỉnh, hoạt động.

Tìm hiểu thêm về việc nhúng DITA Hợp nhất vào sản phẩm của bạn.

HÌNH THỨC CẤP PHÉP

DeltaXML cho phép người dùng mua License dưới 3 hình thức khác nhau.

Giấy phép người dùng được đặt tên

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được sử dụng bởi một người dùng.

Người dùng được đặt tên có thể được xác định là tên người dùng tương ứng với một người nhận dạng, giấy phép không thể được sử dụng với các tài khoản chung hoặc dịch vụ như quản trị viên hoặc khách. Giấy phép người dùng được đặt tên của phần mềm DeltaXML chỉ có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị bởi một người dùng.

Giấy phép người dùng được đặt tên chỉ có thể được sử dụng với các hệ điều hành hỗ trợ xác thực người dùng như Microsoft Windows, Apple MacOS và Linux. Ngoài ra, các hệ thống xác thực như / etc / passwd, Workgroups, LDAP và Active Directory có thể được sử dụng.

Giấy phép máy chủ

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được nhiều người dùng sử dụng.

Giấy phép máy chủ cho phép một máy tính được chỉ định (máy chủ) chạy phần mềm DeltaXML. Mặc dù loại giấy phép này có tên ‘Máy chủ’, nhưng nó được áp dụng như nhau cho bất kỳ loại máy tính nào như hệ thống máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Giấy phép có sẵn trên cơ sở đăng ký (nơi phần mềm hoạt động trong một thời hạn cố định trong thời gian cập nhật và hỗ trợ cũng có sẵn). 

Giấy phép OEM

Cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng và phân phối lại trong một ứng dụng cụ thể.

Giấy phép phân phối lại (OEM) cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng trong một ứng dụng được chỉ định, sau đó được cấp phép cho người dùng cuối. Các điều khoản của giấy phép Phân phối lại này sẽ phụ thuộc vào bản chất của ứng dụng và khối lượng người dùng cuối sẽ được triển khai.

SOFT 365 có phân phối các sản phẩm của DeltaXML bản quyền với giá ưu đãi nhất.

Liên hệ SOFT365 ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tối ưu nhất.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0975 80 80 92
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/