DELTA XML COMPARE


XML Compare takes two well-formed XML files, analyses their structure and then compares these two files to identify the differences between them, outputting the results to a new XML or HTML file.


Chia sẻ:

XML COMPARE – SO SÁNH TẠO KHÁC BIỆT

Một bộ công cụ hoàn chỉnh để so sánh XML đáng tin cậy để tìm tất cả các thay đổi có ý nghĩa giữa bất kỳ tệp XML nào.

Một số tính năng chính

Phân tích các thay đổi cho kết quả so sánh đáng tin cậy

Không giống như các công cụ so sánh từng dòng, XML Compare hoạt động trong cấu trúc tệp của bạn để xác định các thay đổi thực sự, đáng tin cậy.

Đầu ra có thể cấu hình để phù hợp với quy trình một cách hoàn hảo

XML Compare có thể được cấu hình để phân phối kết quả so sánh dưới bất kỳ hình thức nào bạn cần, cho dù là xử lý tự động hay đánh giá con người. 

So sánh tối ưu hóa để nhúng liền mạch

Nhờ các API linh hoạt, bạn có thể nhúng chức năng so sánh XML trong bất kỳ hệ thống doanh nghiệp hoặc sản phẩm phần mềm mới nào. 

Cách thức hoạt động

XML Compare có hai tệp XML được định dạng tốt, phân tích cấu trúc của chúng và sau đó so sánh hai tệp này để xác định sự khác biệt giữa chúng, đưa ra kết quả cho tệp XML hoặc HTML mới.

Các thuật toán so sánh XML hoạt động thông qua hai tệp XML, phân tích cấu trúc của chúng và kết hợp tất cả các yếu tố tương ứng giữa chúng.

XML Compare xác định tất cả các khác biệt trong nội dung của bạn theo cấu hình cụ thể của bạn. Sau đó XML Compare ghi chúng vào một tệp đầu ra kết hợp nội dung gốc  với đánh dấu mới chi tiết các thay đổi.

Các kết quả được chuyển qua một đường ống để bạn có thể chuyển đổi đầu ra thành bất kỳ hình thức nào mà doanh nghiệp hoặc hệ thống của bạn yêu cầu. Tất cả điều này được quản lý thông qua API XML Compare.

Đầu ra được tối ưu hóa cho người dùng và quy trình

XML Compare tạo các tệp đầu ra được cấu trúc giống như các tệp gốc, để chúng có thể được xem trong trình chỉnh sửa thông thường hoặc được quản lý trong CMS. Ngoài ra, XML Compare có thể tạo các báo cáo HTML thân thiện với người dùng ở một số định dạng khác nhau.

Sức mạnh thực sự của So sánh XML đến từ việc sử dụng các đường ống XSLT, cho phép áp dụng các phép biến đổi và tạo đầu ra chính xác mà bạn yêu cầu, cho quy trình làm việc nội bộ, phân phối rộng hơn hoặc trong mã sản phẩm.

So sánh thông minh các tài liệu, dữ liệu hoặc mã XML

XML Compare có thể được định cấu hình để cho biết về những khác biệt quan trọng và bỏ qua những khác biệt không bao gồm các thay đổi về thuộc tính, thứ tự nội dung, sự khác biệt về khoảng trắng và các liên kết bên ngoài.

Nếu đang làm việc với các tài liệu hoặc nội dung văn bản, có thể kiểm soát tốt sự khác biệt giữa các từ, câu và toàn bộ khối văn bản. XML Compare cũng cho phép bạn chỉ định cách báo cáo thay đổi định dạng.

Được định cấu hình để hiểu XML

Thay vì so sánh từng dòng XML, XML Compare xác định và khớp với tất cả các thành phần XML trên các tệp, do đó, XML Compare có cơ sở có ý nghĩa và đáng tin cậy để so sánh XML.

Quá trình ghép nối này sử dụng kết hợp các tên phần tử, tên cha, vị trí trong cây XML và cấu trúc của các phần tử con. XML Compare hiểu các không gian tên và tiền tố và có thể được cấu hình để sử dụng các khóa để hướng dẫn căn chỉnh nội dung.

HÌNH THỨC CẤP PHÉP

DeltaXML cho phép người dùng mua License dưới 3 hình thức khác nhau.

Giấy phép người dùng được đặt tên

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được sử dụng bởi một người dùng.

Người dùng được đặt tên có thể được xác định là tên người dùng tương ứng với một người nhận dạng, giấy phép không thể được sử dụng với các tài khoản chung hoặc dịch vụ như quản trị viên hoặc khách. Giấy phép người dùng được đặt tên của phần mềm DeltaXML chỉ có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị bởi một người dùng.

Giấy phép người dùng được đặt tên chỉ có thể được sử dụng với các hệ điều hành hỗ trợ xác thực người dùng như Microsoft Windows, Apple MacOS và Linux. Ngoài ra, các hệ thống xác thực như / etc / passwd, Workgroups, LDAP và Active Directory có thể được sử dụng.

Giấy phép máy chủ

Cho phép phần mềm DeltaXML được lưu trữ trên một thiết bị và được nhiều người dùng sử dụng.

Giấy phép máy chủ cho phép một máy tính được chỉ định (máy chủ) chạy phần mềm DeltaXML. Mặc dù loại giấy phép này có tên ‘Máy chủ’, nhưng nó được áp dụng như nhau cho bất kỳ loại máy tính nào như hệ thống máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Giấy phép có sẵn trên cơ sở đăng ký (nơi phần mềm hoạt động trong một thời hạn cố định trong thời gian cập nhật và hỗ trợ cũng có sẵn).

Giấy phép OEM

Cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng và phân phối lại trong một ứng dụng cụ thể.

Giấy phép phân phối lại (OEM) cho phép phần mềm DeltaXML được nhúng trong một ứng dụng được chỉ định, sau đó được cấp phép cho người dùng cuối. Các điều khoản của giấy phép Phân phối lại này sẽ phụ thuộc vào bản chất của ứng dụng và khối lượng người dùng cuối sẽ được triển khai.

SOFT 365 có phân phối các sản phẩm của DeltaXML bản quyền với giá ưu đãi nhất.

Liên hệ SOFT365 ngay hôm nay để nhận tư vấn và báo giá tối ưu nhất.

☎ 024 7305 0506 | 028 7305 0508
🎯 HOTLINE 24/7: 0975 80 80 92
📩 [email protected]
🏁 https://store.soft365.vn/