ATLASSIAN JIRA SERVICE DESK


Jira Service Desk là giải pháp phần mềm lên kế hoạch dịch vụ đơn giản, hiện đại, quyền lực, hợp tác, tự động hóa và giá cả phải chăng

Ứng dụng trong CNTT

  • Liên kết với các nhà phát triển
  • Mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn
  • Cài đặt cấu hình đơn giản, nhanh chóng

Ứng dụng trong nhân sự, pháp lý, cơ sở vật chất

  • Tập trung vào nhân sự
  • Hiểu biết về yêu cầu pháp lý
  • Cung cấp môi trường, kinh nghiệm làm việc tuyệt vời
Mở danh sách yêu thích

Chia sẻ:

Jira Service Desk là giải pháp phần mềm lên kế hoạch dịch vụ đơn giản, đầy đủ tính năng tự cập nhật, tự động hóa, báo cáo SLA và CSAT – chỉ bắt đầu từ $ 10 / tháng.

Service desk software for modern IT teams

Liên kết với các nhà phát triển

Bằng cách liên kết Jira Service Desk với Phần mềm Jira , các nhóm phát triển và CNTT có thể cộng tác trên một nền tảng để khắc phục sự cố nhanh hơn và tự tin cập nhật các thay đổi.

Mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn

Khách hàng hoặc nhân viên có thể gửi yêu cầu với một trung tâm trợ giúp dễ sử dụng và thêm Confluence để Jira Service Desk có được một nền tảng kiến thức tích hợp. Giải pháp thông minh, đề xuất dịch vụ phù hợp và học hỏi từ mọi tương tác, vì vậy dữ liệu rất dễ tìm kiếm.

Thực hiện nhanh chóng – ngay hôm nay

Không có hợp đồng phức tạp hoặc tư vấn đắt tiền. Bắt đầu ngay hôm nay với các mẫu dịch vụ CNTT và dịch vụ khách hàng được cấu hình sẵn, quy tắc kinh doanh được đề xuất và quy tắc tự động hóa và hỗ trợ email tích hợp.

Quản lý dịch vụ doanh nghiệp

Tập trung vào nhân sự, không phải quá trình
Dành nhiều thời gian của bạn để làm công việc chiến lược sẽ giúp tổ chức của bạn phát triển.

Hiểu biết về các yêu cầu pháp lý của bạn
Theo dõi và báo cáo hiệu quả chung của nhóm.

Cung cấp một kinh nghiệm làm việc tuyệt vời
Giữ năng suất làm việc cao trong khi di chuyển với Jira Service Desk cho thiết bị di động.

Dùng thử Jira Service Desk trong vòng 7 ngày tại đây