ATLASSIAN FISHEYE


Atlassian Fisheye là giải pháp tìm kiếm, theo dõi và trực quan hóa các thay đổi code, giúp đưa ra quyết định nhanh hơn, tốt hơn

  • Lập báo cáo nhanh chóng và chi tiết
  • Theo dõi hoạt động mã trên bất kỳ SCM nào
  • Tích hợp sản phẩm, nâng cấp quy trình làm việc.
Mở danh sách yêu thích

Chia sẻ:

Atlassian Fisheye là giải pháp tìm kiếm, theo dõi và trực quan hóa các thay đổi code

Đưa ra quyết định tốt hơn, nhanh hơn.

Hình dung và báo cáo về hoạt động và tìm kiếm các cam kết, tệp, sửa đổi hoặc đồng đội trên SVN, Git, Mercurial, CVS và Perforce.

So sánh

Xem các thay đổi với công cụ tìm khác biệt hoặc hợp nhất, liên kết trực tiếp với Phần mềm JIRA của bạn với các khác biệt về chi tiết thay đổi hoặc nguồn đầy đủ.

Hình dung

Nhận biểu diễn đồ họa của hoạt động trong nguồn của bạn, báo cáo về các dòng mã theo thời gian và nhận được một bản kiểm tra trực quan về các thay đổi.

Theo dõi

Làm theo những gì đang xảy ra trên khắp các dự án của bạn với dòng hoạt động thể hiện cam kết, vấn đề phần mềm JIRA, và Crucible hoạt động rà soát trên team.

Tìm kiếm

Tìm mã code nhanh chóng với công cụ tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ tạo phẩm nào trong mã code của bạn: tên tệp, thông điệp cam kết, tác giả, văn bản và thậm chí thay đổi lịch sử.

Theo dõi hoạt động mã code trên bất kỳ SCM nào

Duyệt, lập chỉ mục và tìm kiếm tất cả nguồn của bạn từ tất cả các hệ thống quản lý mã nguồn của bạn bao gồm SVN, Git, Mercurial, CVS và Perforce – tất cả trong một công cụ.

Tích hợp vấn đề

Nâng cấp quy trình làm việc của bạn với JIRA Software, Bitbucket Server, Bamboo và hàng trăm công cụ dành cho nhà phát triển khác

Quy trình phát triển

Sử dụng các cam kết thông minh để cập nhật các sự cố Phần mềm JIRA hoặc đánh giá mã Crucible bằng cách thêm cú pháp đơn giản vào thông báo cam kết.

Mã kết nối

Kết nối FishEye với Bitbucket Server và được thông báo ngay lập tức khi kho được cập nhật. Tạo đánh giá mã code Crucible cho các cam kết với một cú nhấp chuột.

Hội nhập liên tục

Liên tục tích hợp mã của bạn với Bamboo và xem những thay đổi mã nào đã kích hoạt các bản dựng của bạn trong FishEye.

Licsence Atlassian Fisheye được cấp phép vĩnh viễn, thanh toán 1 lần duy nhất.

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày tại đây