ATLASSIAN CRUCIBLE


Atlassian Crucible là giải pháp tìm lỗi và cải thiện chất lượng code thông qua việc review, đánh giá code, xác định các khiếm khuyết.

Xem lại mã, thảo luận về các thay đổi, chia sẻ kiến ​​thức và xác định các khiếm khuyết trên SVN, Git, Mercurial, CVS và Perforce.


Chia sẻ:

Atlassian Crucible là giải pháp tìm lỗi và cải thiện chất lượng code thông qua việc review, đánh giá code, xác định các khiếm khuyết.

Đánh giá mã hợp tác

Xem lại mã, thảo luận về các thay đổi, chia sẻ kiến ​​thức và xác định các khiếm khuyết trên SVN, Git, Mercurial, CVS và Perforce.

Ôn tập

Tạo các đánh giá mã chính thức, dựa trên quy trình làm việc hoặc nhanh chóng và chỉ định người đánh giá trong toàn nhóm của bạn.

Bàn luận

Biến bất kỳ đánh giá mã nào thành một cuộc thảo luận và nhận xét theo luồng trên các dòng nguồn, tệp cụ thể hoặc toàn bộ thay đổi.

Theo dõi

Cập nhật, theo dõi những vấn đề quan trọng với các quan điểm thống nhất trong hoạt động mã code của bạn để xác nhận, đánh giá và nhận xét.

Bài báo cáo

Cải thiện chất lượng mã với dữ liệu bao gồm các phần trong cơ sở mã của bạn chưa được xem xét đầy đủ. Nhận một cái nhìn nhanh về tình trạng đánh giá và những người đang giữ các đánh giá.

Kiểm toán và tuân thủ đơn giản

Truy cập một bản kiểm toán hoàn chỉnh với tất cả các chi tiết đánh giá mã, theo lịch sử của một đánh giá cụ thể. Tùy chỉnh quy trình làm việc trong Phần mềm Jira của bạn để dừng nếu có bất kỳ đánh giá mở nào.

Tích hợp vấn đề

Nâng cấp quy trình làm việc của bạn với Phần mềm Jira, Máy chủ Bitbucket và hàng trăm công cụ dành cho nhà phát triển khác

Quy trình phát triển

Phần mềm Jira tự động cập nhật các vấn đề dựa trên hoạt động xem xét.Trong Crucible, bảng nhận xét đánh giá chỉ đơn giản với một cú nhấp chuột.

Mã kết nối

Kết nối Crucible với Bitbucket Server bằng một cú nhấp chuột và tạo đánh giá ngay lập tức cho bất kỳ chi nhánh mới nào.

Biến nó thành của riêng bạn

Crucible có thể được tùy chỉnh để phù hợp với hầu hết mọi trường hợp sử dụng. Nếu bạn không thấy tiện ích bạn cần?Xây dựng của riêng bạn bằng API REST.

Licsence được cấp phép theo hình thức vĩnh viễn, thanh toán 1 lần

Dùng thử miễn phí trong 30 ngày tại đây