ATLASSIAN CROWD


Atlassian Crowd là giải pháp, quản lý danh tính tập trung, đăng nhập một lần và danh tính người dùng dễ sử dụng.

  • Đăng nhập một lần (SSO)
  • Tập trung nhiều thư mục
  • Tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn
  • Đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và bảo mật

Chia sẻ:

Atlassian Crowd là giải pháp, quản lý danh tính tập trung, đăng nhập một lần và danh tính người dùng dễ sử dụng.

Quản lý danh tính tập trung

Quản lý người dùng từ nhiều thư mục – Active Directory, LDAP, OpenLDAP hoặc Microsoft Azure AD – và kiểm soát quyền xác thực ứng dụng trong một vị trí.

Đăng nhập một lần (SSO)

Làm cho cuộc sống của người dùng trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp cho họ một tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào tất cả các ứng dụng họ cần truy cập. Tích hợp liền mạch tất cả các sản phẩm Atlassian của bạn – như Jira, Confluence và Bitbucket – để cung cấp cho người dùng của bạn một trải nghiệm đăng nhập đơn giản (SSO).

Tập trung nhiều thư mục

Tập trung mọi dữ liệu thư mục vào một ứng dụng – hoàn hảo để quản lý người dùng không có trong thư mục chính của bạn – và quản lý quyền xác thực ở cùng một nơi. Bắt đầu với các trình kết nối cho AD, LDAP, Microsoft Azure AD, Novell eDirectory, v.v. Bạn thậm chí có thể tạo kết nối tùy chỉnh của riêng bạn.

Quyền nhóm

Không thể thực hiện thay đổi nhóm trong thư mục của bạn? Giữ người dùng của bạn trong LDAP và xác định quyền xác thực của họ trong Crowd. Tiết kiệm thời gian bằng cách thiết lập người dùng mới sẽ tự động được thêm vào các nhóm được chỉ định.

Tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có của bạn

Dễ dàng tích hợp với cơ sở hạ tầng nhận dạng hiện tại của bạn bằng các tích hợp như hỗ trợ Microsoft Azure AD, Google Apps và các tiện ích bổ sung của bên thứ 3 khác. Cung cấp cho nhà phát triển một giao diện REST để xây dựng tích hợp tùy chỉnh – không cần phải tìm hiểu LDAPv3. Thay đổi thư mục mà không ảnh hưởng đến các ứng dụng của bạn.

Đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và bảo mật

Nhật ký kiểm toán tích hợp của đám đông giúp cải thiện kiểm soát thiết lập của bạn bằng cách theo dõi các thay đổi cấu hình, cung cấp thêm một lớp bảo mật. Tích hợp với các công cụ của bên thứ 3 để báo cáo các mục kiểm toán vào Crowd thông qua API REST và có được cái nhìn tổng quan về mọi thay đổi được thực hiện trên toàn bộ hệ sinh thái của bạn.

Xem thêm tại đây