ATLASSIAN ACCESS


Atlassian Access là giải pháp tích hợp, có được khả năng hiển thị, bảo mật và kiểm soát trên toàn công ty trên toàn bộ cơ sở hạ tầng đám mây Atlassian của bạn.

  • SAML đăng nhập một lần
  • Cung cấp người dùng (SCIM)
  • Thực thi 2FA
  • Chính sách mật khẩu

Chia sẻ:

Atlassian Access có được khả năng hiển thị, bảo mật và kiểm soát toàn công ty trên toàn bộ cơ sở hạ tầng đám mây Atlassian của bạn.

Biểu tượng

SAML đăng nhập một lần

Tăng cường bảo mật và đơn giản hóa đăng nhập.

Biểu tượng

Cung cấp người dùng (SCIM)

Tự động hóa quản lý vòng đời người dùng

Biểu tượng

Thực thi 2FA

Yêu cầu xác minh bổ sung khi đăng nhập

Biểu tượng

Chính sách mật khẩu

Đặt mật khẩu và bảo mật nhiều lớp

Quản lý chính sách và người dùng thống nhất

Access hoạt động trên tất cả các sản phẩm và miền đám mây Atlassian của bạn để bạn có thể quản lý người dùng và chính sách bảo mật ở một nơi đơn giản. Kiểm soát toàn công ty trong tầm tay của bạn.

Tăng cường bảo mật với SAML SSO, chính sách mật khẩu và hơn thế nữa

Bảo vệ công ty của bạn bằng SAML đăng nhập một lần, chính sách mật khẩu mạnh và thực thi xác minh hai bước. Access hoạt động với nhà cung cấp nhận dạng hiện tại của bạn để giúp bạn quản lý người dùng hiệu quả.

Quản lý vòng đời người dùng dễ dàng

Tự động đồng bộ hóa Active Directory của bạn với Atlassian với Okta, Azure AD hoặc OneLogin. Chỉ với một nơi để cung cấp và hủy cung cấp tài khoản, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, tăng tính bảo mật và giành quyền kiểm soát lớn hơn đối với hóa đơn của bạn.

Một giấy phép bao gồm bảo mật trên Jira, Confluence và Bitbucket

Với một giấy phép truy cập duy nhất, hãy yên tâm rằng tất cả các ứng dụng đám mây Atlassian của bạn đều có các biện pháp bảo mật phù hợp.

Jira Software logo

Jira Software

Jira Core logo

Jira Core

Jira Service Desk logo

Jira Service Desk

Confluence logo

Confluence

Bitbucket logo

Bitbucket

Nâng cao mức hỗ trợ

Quyền truy cập đi kèm với Hỗ trợ ưu tiên được tích hợp. Nhận hỗ trợ 24/7 với thời gian phản hồi trong một giờ cho các vấn đề quan trọng từ nhóm chuyên dụng của chúng tôi. Sản phẩm được cấp phép theo hình thức thuê bao theo năm