Secure Remote Access


Secure Remote Access – Giải pháp quản lý trung tâm và truy cập từ xa an toàn mọi lúc mọi nơi

Với Hỗ trợ từ xa, bạn có thể trao quyền cho service desk để hỗ trợ Windows, Mac, Linux, iOS, Android, thiết bị mạng và thiết bị ngoại vi bằng một công cụ bảo mật. Quyền truy cập từ xa đặc quyền cho phép bạn bảo mật, quản lý và kiểm soát nhà cung cấp và quyền truy cập đặc quyền từ xa mà không cần VPN.


Chia sẻ:
Danh mục: Hãng:

Secure Remote Access – Giải pháp quản lý trung tâm và truy cập từ xa an toàn mọi lúc mọi nơi

Với Hỗ trợ từ xa, bạn có thể trao quyền cho service desk để hỗ trợ Windows, Mac, Linux, iOS, Android, thiết bị mạng và thiết bị ngoại vi bằng một công cụ bảo mật. Quyền truy cập từ xa đặc quyền cho phép bạn bảo mật, quản lý và kiểm soát nhà cung cấp và quyền truy cập đặc quyền từ xa mà không cần VPN.