Privileged Access & Session Management


Privileged Access & Session Management là giải pháp quản lý truy cập và phiên đặc quyền của BeyondTrust giúp kiểm soát và giám sát các tài khoản đặc quyền, bảo mật tài khoản cao cấp.


Chia sẻ:
Danh mục: Từ khóa: Hãng:

Privileged Access & Session Management – Quản lý truy cập và phiên đặc quyền

Nhu cầu bảo mật tại mỗi doanh nghiệp là khác nhau, vì vậy BeyondTrust cung cấp phạm vi rộng nhất các khả năng quản lý thông tin xác thực trong các giải pháp được thiết kế để giải quyết các rủi ro cụ thể và các nhu cầu sử dụng của người dùng. Cho dù cơ sở hạ tầng CNTT của bạn hoàn toàn trong đám mây hoặc là một mô hình lai, các giải pháp BeyondTrust đều phù hợp với mọi nhu cầu của bạn.

Giảm nguy cơ lạm dụng thông tin đặc quyền thông qua quản lý phiên và mật khẩu tự động. Bảo mật, kiểm soát, giám sát, cảnh báo và ghi lại quyền truy cập vào các tài khoản đặc quyền. Liên tục quét lỗ hỏng bảo mật trên tài khoản. Tận dụng các phân tích và báo cáo mối đe dọa mạnh mẽ để giải quyết các yêu cầu tuân thủ.

Cloud Vault

Cung cấp quản lý phiên đặc quyền toàn diện và khả năng khoanh cần thiết với giải pháp dựa trên đám mây. Bảo mật thông tin và truy cập nhà cung cấp với một giải pháp duy nhất.

DevOps Secrets Safe

Thực hiện một giải pháp quản trị tập trung, được xây dựng cho các môi trường phát triển liên tục với bảo mật là yếu tố thúc đẩy giảm rủi ro mà không làm chậm quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.