TOTAL NETWORK INVENTORY


Total Network Inventory là Phần mềm cung cấp bộ công cụ giải pháp mạng cho PC. Đây là hệ thống quản lý thông tin dữ liệu mạng hữu ích cho sử dụng trong văn phòng, công ty, hệ thống mạng nhỏ cho tới tới các tập đoàn lớn.


Chia sẻ:

PHẦN MỀM KIỂM KÊ, GIÁM SÁT MẠNG

Giải pháp giám sát mạng, tuân thủ và kiểm soát hệ thống mạng Total Network Inventory 4

Quét hệ thống mạng

Máy tính và máy chủ dựa trên Windows, OS X, Linux, FreeBSD và ESX / ESXi có thể được quét mà không cần các tác nhân được cài đặt sẵn – bạn chỉ cần biết mật khẩu của quản trị viên. Quét các nút đơn, dải địa chỉ mạng hoặc cấu trúc Active Directory.

Quản lý dữ liệu

Mỗi máy tính chỉ chiếm vài chục kilobyte trong bộ lưu trữ TNI tập trung. Nhóm tài sản, thêm ý kiến ​​cho họ và đính kèm thông tin bổ sung. Total Network Inventory 4 sẽ hiển thị mạng của bạn với tất cả vẻ đẹp của nó!

Báo cáo

Tạo các báo cáo linh hoạt về các loại dữ liệu khác nhau. Xây dựng báo cáo bảng với hàng trăm trường dữ liệu có sẵn bằng công cụ thuận tiện. Báo cáo có thể được sao chép, xuất hoặc in và tính năng tìm kiếm hiển thị kết quả trước khi bạn nhập xong.

Thay đổi nhất kí

Phát hiện và duyệt các thay đổi trong phần cứng và phần mềm. Biết khi nào một ứng dụng được cài đặt, gỡ cài đặt hoặc cập nhật trên bất kỳ máy tính nào trong mạng của bạn, xem phần cứng được kết nối hoặc gỡ bỏ, động lực sử dụng không gian đĩa và nhiều hơn thế nữa.

Lập lịch quét

Lịch trình thu thập dữ liệu. Tạo cả hai phiên quét bị hoãn và các nhiệm vụ lặp đi lặp lại: mỗi ngày? vào những ngày thứ Sáu? vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng? Quét các bộ tài sản khác nhau vào các thời điểm khác nhau và cập nhật hàng tồn kho của bạn.

Tính năng khác

Tạo một cơ sở dữ liệu của người dùng mạng của bạn; lưu trữ một số mật khẩu cho các tài sản và giao thức khác nhau; theo trạng thái trực tuyến của tài sản trong thời gian thực. Những tính năng này và nhiều tính năng khác của phần mềm kiểm kê mạng của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công sức và căng thẳng trong quá trình kiểm tra mạng.