STAR STORAGE STARMIGRATOR ENGINE


StarMigrator Engine là một công cụ di chuyển nội dung, nhận biết ứng dụng, cho phép di chuyển nội dung và siêu dữ liệu ra khỏi nhiều hệ thống vào HCP và cho phép ngừng hoạt động các ECM kế thừa.


Chia sẻ:

Hơn 60% trong tổng số các tổ chức trên toàn thế giới đã có hơn ba hệ thống ECM. Hợp nhất nội dung và quản trị thông tin thống nhất giúp tối ưu hóa chi phí, hoạt động hợp lý, tăng hiệu quả thông qua truy cập thông tin dễ dàng và lâu dài trong khi duy trì tuân thủ.

StarMigrator Engine được xây dựng đặc biệt cho việc di chuyển nội dung và siêu dữ liệu từ nhiều hệ thống ECM vào Nền tảng nội dung của Hitachi (HCP).

Tính năng của StarMigrator Engine

 • Tối ưu hóa kiến trúc đa nền tảng  ;
 • Thay thế các hệ thống cũ  để lưu trữ, truy xuất, xóa nội dung, siêu dữ liệu và thực thi các quy tắc lưu giữ;
 • Dễ dàng cho phép các ứng dụng hiện có sử dụng thông tin được lưu trữ HCP;
 • Bảo mật nội dung, trong một bản sao lưu nhẹ hơn, an toàn, lưu trữ linh hoạt  (HCP);
 • Cho phép tái sử dụng nội dung cùng với siêu dữ liệu độc lập với các nền tảng khác;
 • Thực thi duy trì ở mức lưu trữ cùng với các tùy chọn. ngăn chặn việc xóa nội dung không có kế hoạch;
 • Di chuyển nội dung mà không bị gián đoạn, xem xét từng nhu cầu môi trường và cơ sở hạ tầng với các tùy chọn kiểm toán và thống kê;
 • Cho phép kiến trúc đám mây riêng;
 • Tiết kiệm tới 50% chi phí quản lý nội dung;
 • Chuyển sang ECM thế hệ mới và sử dụng ngân sách của bạn tốt hơn để phát triển doanh nghiệp thay vì nhà cung cấp ECM của bạn;
 • Chuyển sang ECM thế hệ mới và trao quyền cho người dùng doanh nghiệp của bạn với giao diện mạnh mẽ nhưng đơn giản, dễ sử dụng ngay từ ngày đầu;
 • Kiến trúc Gen tiếp theo được thiết kế cho thế giới Đám mây và Di động;
 • Chuyển đến ECM thế hệ mới và quên đi những vấn đề đau đầu của Nhóm hỗ trợ CNTT của bạn với cập nhật luôn bật;
 • Giảm thiểu rủi ro của một tương lai không chắc chắn;
 • Chuyển sang ECM thế hệ mới và bảo đảm tương lai của bạn với công nghệ tốt nhất và lộ trình nhất định.

Mô hình của StarMigrator Engine